Bæredygtig energi-forskning giver AAU-professor stor dansk pris

Vigtig forskning, i hvordan teknologierne bag sol- og vindenergi kan forbedres, er grunden til, at en af Danmarks største forskerpriser i år tilfalder professor og dekan Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet.

Lagt online: 27.11.2009

Det er en af Danmarks meste indflydelsesrige forskere inden for bæredygtig energiteknik, der er blevet udpeget til at modtage den store, prestigefyldte pris Direktør Ib Henriksens Fonds Forskerpris. Dekan på Aalborg Universitet og professor i energiteknik Frede Blaabjerg modtager prisen på 250.000 kroner ved et arrangement på Hotel D’Angleterre i København tirsdag d. 1. december efter at have ydet en stor international indsats inden for sit forskningsfelt gennem mange år.


Frede Blaabjergs forskning inden for den såkaldte effektelektronik fokuserer på, hvordan bæredygtig energi kan styrkes gennem effektivitetsforbedringer og energibesparelser i de komponenter og systemer, der driver teknologierne. I de seneste år har han især kastet sig over de typer elektronik, der kan hjælpe med effektivt at producere grøn energi – helt overordnet er det vedvarende energikilder som vind og sol. Desuden handler det også om at kunne spare energi ved at forfine de motorteknikker, der styrer for eksempel pumper, ventilatorer og airconditionsystemer, og om at udnytte solceller optimalt under varierende solforhold. Det vurderes, at man med de rette teknologier på sigt vil kunne spare op mod halvdelen af verdens energiforbrug.

De grønne teknologier, som Frede Blaabjerg er internationalt anerkendt forsker indenfor, kan således bidrage væsentligt til at løse de energi- og klimaudfordringer, som kloden står overfor, både med hensyn til at udnytte de vedvarende energikilder bedre og med hensyn til at spare på den energi, der bruges.

Professor Frede Blaabjerg har med sin forskning bidraget til udviklingen af centrale dele af den bæredygtige energi, og det skyldes blandt andet, at hans gennemslagskraft hos andre forskere og i industrien er meget stor. Blaabjergs publikationsliste viser, at han har udgivet flere end 600 videnskabelige artikler, og et meget karakteristisk træk ved hans forskning er det tætte samspil, han gerne har med omverdenen via virksomheder som Danfoss, Grundfos, Vestas, Gamesa og flere andre, hvor forskning og udvikling har spillet frugtbart sammen.

Også på andre områder kaster Frede Blaabjerg sine kræfter ind. De seneste fire år har han som dekan på De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet været leder for et af landets største fakulteter, og han har siden årtusindskiftet været engageret i forskningspolitiske aktiviteter. Først som formand for Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsrad og Programkomiteen for Energi og Miljø og i dag som bestyrelsesmedlem i Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden.
Hans anerkendelse i internationale kredse kan blandt andet læses ud af hans post som redaktør for det toneangivende videnskabelige fagtidsskrift IEEE Transactions on Power Electronics, og han er gennem årene blevet tildelt et hav af priser og ærestitler.
Senest i form af IEEE Power Electronics Societys særlige fortjenstpris i 2009, som han modtog som den første europæer. Tidligere har han været udpeget som Distinguished Lecturer for sammenslutningen IEEE Power Electronics Society, der sendte ham på en global foredragsturné for at fortælle om resultaterne af hans forskning.

Ib Henriksens Fonds Forskerpris er en af de største og mest prestigefyldte videnskabelige priser herhjemme, og priskomitéen har de seneste år givet prisen til nogle af dansk forsknings allerstærkeste navne, så som Anja Boisen og Jesper Wengel. To gange tidligere er det sket, at prisen er gået til en forsker fra Aalborg Universitet – i 2001 til Christian S. Jensen fra Institut for Datalogi og i 1993 Jens Aage Hansen fra Sektion for Miljøteknologi.


Yderligere oplysninger