Studerende på AAU er blandt Europas mest tilfredse

En stor europæisk undersøgelse af studerendes eget syn på uddannelse og karrieremuligheder placerer Aalborg Universitet i toppen. De adspurgte AAU-studerende er meget tilfredse med både uddannelserne, studielivet og kontakten til erhvervslivet.

Lagt online: 29.12.2008

Der laves fra mange sider undersøgelser om studieliv og uddannelsesforhold, men kun de færreste har så omfattende et sammenligningsgrundlag som den årlige European Student Barometer. Undersøgelsen gennemføres af Trendence Institute i Berlin blandt flere end 90.000 studerende på 550 institutioner i 20 lande og handler om den europæiske ungdoms syn på deres uddannelsesforhold og karriereforventninger.

Lige som en lang række andre af de største universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner har Aalborg Universitet i år benyttet sig af muligheden for at tage temperaturen på ingeniør- og it-studierne. Undersøgelsen giver god mulighed for at sammenligne resultaterne med de gennemsnitlige forhold i Danmark såvel som de samlede europæiske resultater.

De studerendes vurdering af Aalborg Universitet er meget positiv, og det placerer ingeniør- og it-uddannelserne på AAU bedre end andre universiteter i både Danmark og resten af Europa. Mellem 90 og 100 procent af de adspurgte studerende vurderer AAU som værende ”Gode” eller ”Meget gode” inden for en lang række områder, så som det akademiske ry, studenterliv, undervisernes tilgængelighed og hjælpsomhed, samarbejde med industrien og universitetets ry på arbejdsmarkedet. Inden for alle disse kategorier scorer AAU bedre end både de generelle danske og de europæiske tal. Selv på de parametre, hvor Aalborg Universitet får de dårligste bedømmelser, er to tredjedele af de studerende stadig tilfredse eller meget tilfredse med forholdene.

- På alle niveauer er vi i tæt kontakt med de studerende, også tættere end på de fleste andre universiteter, og jeg er helt sikker på, at det er en af årsagerne til, at de studerende giver ingeniør- og it-uddannelserne så flotte karakterer. Undervisernes dør er altid åben, og gennem samspillet mellem projektgrupper og vejledere er de studerende i berøring med de videnskabelige medarbejdere på en helt unik måde, forklarer dekan Frede Blaabjerg fra De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.

- Og så kan vi jo også aflæse direkte af den europæiske undersøgelse, at Aalborg Universitets lange tradition for at lade de studerende arbejde sammen med erhvervslivet har betydning for de unge menneskers tilfredshed. Det er formentlig også det, der er årsagen til, at vores studerende svarer, at de er mindre bekymrede for deres kommende karriere end andre danske og europæiske studerende, fortæller Frede Blaabjerg.

Fra Aalborg Universitet har lidt over 500 ingeniør- og it-studerende deltaget i European Student Barometer 2008.

Øvrige fakta fra undersøgelsen

Studerende ved AAU lægger i deres valg af universitet især vægt på uddannelsens indhold, universitetets ry på arbejdsmarkedet, samarbejdet med industrien og forelæsningernes kvalitet.
I sammenligning med både Danmark og Europa har AAU’s studerende ambitioner om at blive lønførende
Langt størstedelen af de studerende på AAU og i Danmark generelt er imod studieafgift (ca. 73 procent), mens det samlede europæiske gennemsnit er 58,8 procent.
Barometeret er opdelt i fem kategorier: Education and University Evaluation, Job Application Process, Career, The Students samt Employer Attractiveness.

Yderligere informationer