Stor bevilling til biotek og bioenergi løfter AAU

Aalborg Universitets satsning på biotek og bioenergi får et stort skulderklap i form af næsten 17 millioner kroner til et CO2-neutralt bio-raffinaderi. Bevillingen er et stort skridt fremad for professor Birgitte K. Ahring og prodekan Lene Langes forskergrupper og for arbejdet med at uddanne fremtidens forskere.

Lagt online: 21.11.2008

Fremtiden inden for biotek og bioenergi ligger i at kunne kombinere mange forskellige processer og få mest muligt ud af produkterne, men teknologierne er endnu ikke klar til at kunne udnyttes kommercielt. Derfor har Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Fødevarer og Sundhed (FøSu) netop bevilget 16,9 millioner kroner til Aalborg Universitet (AAU) og dets partnere, som i de kommende år skal uddanne fremtidens forskere og vise vejen til de bedste løsninger.

Forskerne skal sideløbende med andengenerations-biobrændstof også forske i processer til at fremstille foder, biokemikalier, ingredienser til brug i foder og fødevarer samt antimikrobielle komponenter. Det overordnede mål er at mindske brugen af fossile brændstoffer og samtidig udvikle måder at mindske råvarespildet ved at nyttiggøre restprodukter fra afgrøder.

- Det bliver en satsning, hvor vi går fra at fokusere på bioethanol til at omsætte forskellige biomasser i et bioraffinaderi. Altså at man ser mere holistisk på mulighederne i biomasse og får flere forskellige produkter ud af fødevareindustriens restprodukter og af landbruget afgrøderester, forklarer Birgitte K. Ahring, der er professor ved Aalborg Universitets nye afdeling for bioteknologi og bioenergi i Ballerup og hovedansøger på den nye store bevilling.

De 16,9 millioner kroner er blevet givet til udviklingen af et CO2-neutralt, integreret bioraffinaderi, hvilket i denne sammenhæng dækker over, at forskerne skal udvikle koncepter, hvor man udnytter alle komponenter i bio-produkterne. Forskningen skal fjerne de sten, der er på vejen hen i mod rentable, kommercielle løsninger, hvor man effektivt kan kombinere produktionen af biobrændstof, foder, biokemikalier osv.

- Vi er virkelig glade for, at det er lykkedes for os at få denne store bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd i hus, for det er med til at understrege det rigtige i AAU’s målrettede satsning på bio-området. Vi får en fantastisk mulighed for at skabe spændende projekter på tværs af biotekuniversitetsgruppen i København og AAU’s afdelinger i Esbjerg og Aalborg, og det styrker forskeruddannelser inden for biotek-området, forklarer prodekan for forskning Lene Lange.

- Og som noget af det allervigtigste, så får vi mulighed for at uddanne fremtidens forskere og styrke de miljøer, der skal være med til at drive den grønne udvikling frem i de kommende år, sådan som også statsministeren lagde op til i sin tale forleden, påpeger prodekan Lene Lange.

AAU’s forskergruppe i biotek og bioenergi satser generelt på bredt samarbejde med andre. Med i konsortiet bag den nye bevilling er også virksomhederne Solum og Biogasol samt Københavns Universitet, og det forestående arbejde lægger desuden op til et endnu tættere samarbejde med Washington State University, som professor Birgitte K. Ahring også er tilknyttet.

Kontakt

  • Professor Birgitte K. Ahring, Center for Bioenergi, AAU, tlf. 25 36 16 30
  • Lektor Peter S. Lübeck, Center for Bioenergi, AAU, tlf. 99 40 25 90, mobil 61 24 42 29 / 30 53 02 09
  • Prodekan for forskning Lene Lange , AAU, tlf. 99 40 25 84, mobil 24 43 20 40.
  • Dekan Frede Blaabjerg, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 99 40 96 31, mobil 21 29 24 54