Rivaler går sammen om ambitiøs IT-forskning

Normalt konkurrerer Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT Universitetet i København om at tiltrække de bedste forskere, de fleste midler og det største antal studerende. Men denne uges åbning af et nyt fælles IT-forskningscenter varsler forsoning og mere samarbejde.

Lagt online: 21.11.2008

Det nye center MT-LAB er etableret med 25 millioner kroner i støtte fra Villum Kann Rasmussen Fonden. Pengene skal gøre det muligt for toneangivende danske forskere at udvikle datalogiske og matematiske modeller, som øger stabiliteten i komplekse software-systemer. Men centrets leder, DTU-professor Flemming Nielson, påtager sig også gerne rollen som forsonende forbillede:

- Vi anerkender, at vi hver især har nogle stærke kompetencer, og at vi for at løfte det her er nødt til at kombinere de kompentecer. Og så er det glædeligt, at vi har så meget fælles baggrund, at vi både fagligt og personligt kan finde ud af at samarbejde, så vi kan gøre Danmark endnu mere synligt på verdenskortet. Vores fokus er det faglige, men vi vil også gerne være med til at give en generel forståelse for, at vi kan nå mere internationalt, ved at IT-miljøer går sammen, siger Flemming Nielson.

Vicecenterleder Kim Guldstrand Larsen, som er professor på Aalborg Universitet, ser samarbejdet som et middel til at sikre nødvendig dansk grundforskning.

- Mange af de bevilllinger, der bliver givet på IT-området, stiller fornuftige betingelser om et tæt samarbejde med vrksomheder. Så de helt konkrete problemer tager vi hånd om i andre projekter. Her handler det om, at vi som forskere skal skærpe vores evner og metoder, og den form for grundforskning har vi savnet. Derfor har vi også indset nødvendigheden af at gå sammen for at få så stor en donation, som der er tale om her, forklarer Kim Guldstrand Larsen.

Store forventninger

For prorektor Jørgen Staunstrup fra IT Universitetet i København er det fælles center et bevis på, at personlige relationer mellem forskerne spiller en stor rolle, når der skal bygges bro mellem institutioner.

- Ikke alle er klar over det, men der er faktisk et fantastisk stærkt græsrods-netværk af IT-forskere i Danmark, som kender hinanden personligt. Forskning er tit konkurrence-betonet, og nogle gange er der fra ledelserne en tendens til at opildne til den konkurrence mellem institutioner og miljøer. Men så er det dejligt at se, at man på græsrods-niveau løser problemerne, for det er langt vigtigere, at vi samarbejder, end at vi konkurrerer. Der er ufatteligt høje forventninger til IT-forskningen i Danmark, og der er ganske mange problemer, som vi skal løse. Centret vil være med til at løse ét af dem, nemlig at skabe fremragende forskning, som er synlig i hele verden, sagde Jørgen Staunstrup ved åbningen.

Prodekan for forskning på Aalborg Universitet, professor Lene Lange, udtrykte tilsvarende forhåbninger i sin tale ved åbnings-ceremonien:

- Villum Kann Rasmussen Fonden kommer til at gøre mere her end at støtte det faglige. Universitetsreformen er god på mange punkter, men den har også sat nogle skel, som kan give bekymring for, om vi får det nødvendige samarbejde på tværs af institutionerne. Så vi har hårdt brug for, at nogen giver os penge til at få de samarbejder til at køre. Jeg tror på, at der kommer rigtig meget ud af det her både i selve centret og i afledte resultater, sagde Lene Lange.

DTUs prorektor Knut Conradsen roste også Villum Kann Rasmussen Fonden for at sikre den langsigtede grundforskning på eliteniveau, som ellers har vanskelige kår.

- Jeg er helt tryg ved, at vi om en årrække vil kunne se tilbage på den her bevilling, og se at den var fremsynet og gjorde en stor forskel. Fundamentet for mange indsatser indenfor informationsteknologiens anvendelser i samfundet har fået en lettere vej på jorden gennem det her center. Så vi ser meget frem til at få et produktivt og konstruktivt samarbejde med vores partnere, sagde Knut Conradsen.

Den gavmilde fonds bestyrelsesformand, direktør Lars Erik Kann-Rasmussen, pointerede i sin tale, at fonden også nærer store forhåbninger til IT-forskerne.

- Forskningen skal være original og nyskabende og have et højt internationalt niveau. Vi vil gerne have, at fondens støtte gør en forskel, så den fremmer innovative forskergrupper, der har behov for og kan udnytte betydelige støttemidler. Centret skal udføre grundforskning, men med sigte på at udvikle metoder, som gør komplekse computersystemer sikre, stabile og ressourcebesparende, så de kan anvendes over en bred front. Både i morgendagens intelligente hjem, på arbejdspladsen, til digital sygdomsbehandling, til mobiludstyr og meget mere. Vi har store forhåbninger til, at MT-LAB vil frembringe væsentlige forskningsresultater til gavn for forskningsverdenen, men også på sigt til gavn for menneskers hverdag, erhvervslivet og det danske samfund, sagde Lars Erik Kann-Rasmussen.

International opbakning

MT-LAB vil altså både blive bedømt på de afledte konkrete resultater, og på om det i løbet af den fem-årige støtteperiode indfrier forventningerne om at skabe forskning på højt internationalt niveau. Forudsætningerne er afgjort til stede, mener professor Holger Hermanns fra det tyske Saarland Universitet, som sammen med kolleger fra resten af Europa deltog i torsdagens videnskabelige åbningsprogram i MT-LAB:

- En række steder i Europa bliver der etableret lignende excellence-centre, hvor man slår kræfterne sammen for at gøre en forskel. Initiativet i Danmark vælger det rigtige emne på det rigtige tidspunkt, og indenfor analyse- og modellering af software er de danske forskere afgjort et af de bedste hold i verden, vurderer Holger Hermanns.

Yderligere informationer

  • Prof. Flemming Nielson, centerleder for MT-Lab, DTU, tlf. 45 25 37 35, mobil 40 35 37 35
  • Prof. Kim Guldstrand Larsen, vicecenterleder for MT-LAB, AAU, tlf. 99 40 88 93, mobil 22 17 11 59
  • MT-LAB
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, tlf. 23 40 65 54