Ny undersøgelse: AAU’s IKT-satsning er Danmarks største

Aalborg Universitet er størst i Danmark, når det handler om offentlig forskning i informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Det viser en ny undersøgelse af IKT-området, som også viser, at danske forskningspublikationer har stor gennemslagskraft.

Lagt online: 04.12.2008

Det er Forsknings- & Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet, der har kortlagt den offentlige forskning på IKT-området, og tallene viser, at Aalborg Universitet er den forskningsinstitution i Danmark, der investerer mest i IKT-forskningen. Aalborg Universitet, DTU og Aarhus Universitet tegner sig for i alt 70 procent af forskningsudgifterne, men AAU’s prioritering af IKT-området er den klart største, viser tallene. Hele 33 procent af udgifterne til den offentlige IKT-forskning finder anvendelse på AAU.

Et lignende billede viser sig, hvis man ser på det antal årsværk, universiteterne bruger på forskning og udvikling inden for IKT, dvs. hvor meget mandskab der er afsat til området. Her har Aalborg Universitet som det største universitet 27 procent af alle årsværk, hvilket ikke overrasker dekan Frede Blaabjerg fra De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.

- Vi har gennem mange år investeret meget ambitiøst og meget målrettet i hele IKT-området, og det kan vi aflæse resultaterne af på mange forskellige måder. Vores IKT-uddannelser er populære og fagligt respekterede, vores forskere er internationalt anerkendte, og vores samarbejde med IKT-branchen er i top. Så de nye tal for Videnskabsministeriet cementeret blot vores position som hele Danmarks IKT-universitet, siger dekan Frede Blaabjerg.

Tallene fra rapporten ”IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning” viser også, at danske IKT-forskere ikke publicerer nær så meget som forskere i eksempelvis Norge, Sverige og Finland, men at gennemslagskraften for de danske publikationer til gengæld er højere end for nabolandenes forskere. Danmarks to mest citerede forskere inden for datalogi er AAU-professorerne Kim G. Larsen og Christian S. Jensen, men rapporten viser, at det også er områder som elektroniske kontrolsystemer og energisystemer, der er med til at sikre Danmark denne førsteplads – områder hvor netop AAU er med i den internationale elite.

- Vores satsninger på IKT-området bærer frugt, og vi arbejder hele tiden på at sikre kvalitet og udvikling i forskningen. Eksempelvis er vi begyndt at arbejde mere på tværs af traditionelle faggrænser i det samlende initiativ ”På Toppen af IKT”, og vores forskningsgrupper etablerer konstant nye samarbejder for at sikre AAU’s position som frontløber. For som videnskabsministeren pointerede, da rapporten frem fremlagt, er der store perspektiver i at skabe nye IKT-løsninger, der kan udvikle samfundet, påpeger Frede Blaabjerg.

Andre universiteter finansierer store dele af deres IKT-forskning via eksterne midler, hvorimod den målrettede satsning på Aalborg Universitet i høj grad er skabt af midler, universitetet selv prioriterer at afsætte til IKT.

Fakta om AAU’s styrker på IKT-området

  • AAU’s Institut for Datalogi blev i 2006 kåret til at være verdensførende
  • AAU blev i september 2006 udnævnt som det universitet i Danmark, der er bedst til at samarbejde med erhvervslivet
  • AAU er Danmarks største IKT-universitet på bachelor- og kandidatniveau
  • AAU samarbejder med mere end 20 procent af alle mindre og 30 procent af alle større IKT-virksomheder i Danmark
  • Den første sundhedsrelaterede IKT-virksomhed fra AAU blev udspundet for 25 år siden
  • 26 procent af den offentlige forskning inden for IKT foregår i Nordjylland

Yderligere informationer