Ny uddannelse skal forbedre planlægning af veje og anlæg

Hjælpen er på vej til myndigheder og private virksomheder, som i øjeblikket har enorme problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til planlægning af veje, vandforsyning og anden infrastruktur. Aalborg Universitet har netop fået godkendt en ny uddannelse, som vil udklække det efterspurgte personale ved at trække nye grupper unge til de tekniske fag.

Lagt online: 27.12.2008

- Virksomhederne forventer, at rekrutterings-problemerne vil fortsætte i de kommende år. Vi vil prøve at vende billedet, og det kan få betydning de steder, hvor der arbejdes med planlægning af trafikanlæg, regn- og spildevandssystemer, fjernvarmedistribution og alle mulige andre opgaver med infrastruktur, lover initiativtageren til den nye uddannelse, lektor Henrik Brohus fra Institut for Byggeri og Anlæg.

Den nye uddannelse i infrastruktur kobler traditionelle ingeniør-færdigheder med samfundsfaglig kunnen. Det miks er der hårdt brug for, når den eksisterende infrastrukturs store problemer skal løses.

- Øget efterspørgsel og klimaændringer er et par af de faktorer, der i de kommende år sætter hele vores infrastruktur under pres. Desuden er der en samfundsforventning om, at ny viden og teknologi gør det muligt at reducere generne fra de eksisterende systemer, samtidig med at vi forbedrer deres funktionalitet og kapacitet. Det er store krav, og det gør arbejdet med alle former for infrastruktur meget komplekst, vurderer Henrik Brohus.

Som den seneste tids heftige offentlige debat om trafik-planlægningen illustrerer, kompliceres opgaverne af den betydelige lokale og politiske interesse for området.

- Derfor har sektoren også brug for medarbejdere, der ikke alene er solidt fagligt funderet i de klassiske, ingeniørmæssige discipliner, men også har forståelse for de samfundsforhold, den lovgivning og de politiske processer, der regulerer den offentlige aktivitet. Jeg håber, at fremtidige infrastruktur-medarbejdere vil være bedre til at inddrage andre aspekter end de rent tekniske i planlægningen af nye løsninger. Vores nye uddannelse skal ruste dem til at gøre det, fortæller Henrik Brohus.

De nuværende uddannelsestilbud på området fokuserer primært på den konkrete opgave med at bygge veje, broer og andre anlæg. Ved at gøre den helt overordnede planlægning til omdrejningspunkt i den nye uddannelse satser Aalborg Universitet på at kunne tiltrække unge studerende, som ellers ikke ville tage en ingeniøruddannelse.

- Infrastruktur er i dag gemt ad vejen som en variant af byggeri og anlæg, og selv om infrastrukturområdets tværfaglighed rummer kvaliteter, der også kan være attraktive for andre unge, appellerer byggeri og anlæg især til dem, der vil »bygge huse og broer«. Den nye uddannelse er mere samfundsfaglig og mindre matematisk. Så vi regner med, at uddannelsen vil være en interessant valgmulighed for et segment af nybagte studenter, der i dag ikke vælger ingeniøruddannelser, forklarer Henrik Brohus.

Fakta og yderligere oplysninger