Konsekvenser af virksomheders organisatoriske forandringer skal undersøges

Aalborg Universitet har af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv fået bevilget 2,4 mio. kr. til et forskningsprojekt, som under ledelse af lektor Michael S. Dahl, Institut for Erhvervsstudier, skal belyse konsekvenserne af organisatoriske forandringer i danske virksomheder.

Lagt online: 04.12.2008

På trods af mange års fokus på forandringsledelse findes der generelt kun begrænset systematisk viden om, hvordan virksomheders forandring påvirker medarbejdernes trivsel og helbred.

I store dele af managementlitteraturen antages det, at selv grundlæggende og omfangsrige forandringer kan gennemføres uden de store konsekvenser. Dette synspunkt står i direkte til kontrast til organisationssociologiske teorier, som peger på, at det kan have betydelige konsekvenser for stabiliteten i en virksomhed, når ledelsen forsøger at tilpasse den til ændrede omgivelser ved at gennemføre store omlægninger af organisationen. Grundlæggende organisatoriske forandringer medbringer betydelig risiko for frustrationer, stress, usikkerhed og frygt blandt medarbejderne, fordi der i langt de fleste virksomheder er kræfter, som kollektivt og mere eller mindre ubevidst modarbejder forandringer.

- Vi skal i forskningsprojektet undersøge eksistensen og omfanget af disse negative effekter ved at se på, hvordan virksomheder under forandring evner at holde på sine medarbejdere, og i hvilket omfang medarbejderne generelt rammes af stress i forbindelse med forandringerne, fortæller Michael S. Dahl. Derudover skal vi undersøge, hvordan virksomhedernes økonomiske formåen påvirkes af forandringer og af medarbejdere med stress.

- Det er vores ambition at give et mere grundigt indblik i forandringers virkninger på mennesker og virksomheder. Dette skal give ledere og forskere en afgørende viden om de effekter, som processerne fører med sig både på kort og lang sigt. Projektet skal således bidrage med systematiske undersøgelser i forhold til sammenspillet mellem organisationers dynamik og de afledte effekter på medarbejdernes helbred, siger projektlederen.

Foruden Michael S. Dahl består projektholdet af ph.d.-studerende Pernille Gjerløv Jensen, ligeledes Aalborg Universitet, professor Glenn R. Carroll, Stanford University, professor Olav Sorenson, Rotman School of Management, og forskningslæge Jimmi Nielsen, Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Yderligere oplysninger

  • Lektor Michael S. Dahl, Inst. for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.
    E-mail: md@business.aau.dk. Tlf.: 9940 8268. Mobil: 27289984.