Inspiration til mangfoldighed blandt byboliger

Glem alt om ét boligideal og sats i stedet på et mere differentieret boligudbud, der tilfredsstiller forskellige livsformer og livsstile, så vi hver især kan forfølge vores drøm om en bolig. Sådan siger Claus Bech-Danielsen, der er arkitekt og konstitueret forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

Lagt online: 28.11.2008

I en ny bog med titlen 'Byboliger i forandring' viser Claus Bech-Danielsen 15 eksempler på byboliger, der for nylig er blevet renoveret og fornyet eller opført i den eksisterende boligmasse. Formålet er at demonstrere, hvordan det er muligt at skabe nye, tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse inde midt i Europas storbyer.

Eksemplerne er ofte spektakulære og meget forskellige, fra store grupper af boliger til enkeltstående lejligheder, men fælles for dem alle er, at de viser andre måder at fortætte byen på end bare at bygge højhuse.

Forstædernes boligkvaliteter på toppen af London og Berlin

Et eksempel i den større skala er Shepherdess Walk 10-22 i Hackney i London, hvor en gammel industribygning fra 1800-tallet er blevet bygget om til at rumme både erhverv og boliger. Erhverv i den nederste etage og boliger i de fem øverste etager. Fra hver bolig på femte sal kan man gå en etage højere op og gennem en pavillon ud på tagfladen i en indhegnet have, der er boligens private område. Her kan man dyrke de samme kvaliteter som i parcelhushaven: Grille, tage solbad, nyde udsigten og freden og roen, blot i sjette sals højde.

Tilsvarende forstadskvaliteter i midtbyen ses også i mindre skala på toppen af Berlin, i 'Slender', der er et renoveret baghus i Berlin-Mitte. I forbindelse med renoveringen blev der på toppen af huset bygget en helt ny toetagers lejlighed, der rummer en lang række kvaliteter, der normalt forbindes med livet i forstadens enfamiliehuse. Alle værelser har udgang til det fri i form af en balkon, en altan og en tagterrasse. Terrassen udgør det for en mindre have, hvor der i sommertiden slås græs en gang om ugen. Den fremskudte balkon i boligens nederste etage har en særlig kvalitet, da den rækker helt ud til gårdens trækroner. Her laver børnene træhuler sammen med deres legekammerater.

Boligen som offentligt showroom

Forældresovepladsen i 'Slender' er en indskudt plade uden vægge og loft over stuen, hvor der er frit udkig til himmelrummet. Samtlige lejlighedens døre er gennemsigtige skydedøre, med undtagelse af dørene i børneværelserne, der er helt almindelige og kan lukkes.. I den nye bolig er det altså børnenes privatliv frem for forældrenes, der er i fokus. Slender er et eksempel på, at nye byboliger også kan indrettes til at rumme børnefamilier. Meget tit er de ellers indrettet sådan, at det mest er singler og par uden børn, der er målgrupperne. Boligen er samtidig et eksempel på, at grænserne mellem privat og offentlig bliver mindre skarpe, og at boligen igen, som i begyndelsen af det 20. århundrede, er på vej til at have repræsentativ karakter i form af et offentligt showroom.

Et mere fleksibelt boligmarked

Selv om mange af bogens eksempler ikke direkte kan overføres til den danske byfornyelse, er det Claus Bech-Danielsens ambition, at de kan være til inspiration og tilføre eksisterende og nye byboliger en større grad af mangfoldighed og forskellighed i forbindelse med renoveringer og byfornyelse.

"Opgaven er at udvikle en palet af forskellige boligtyper, der rummer hver deres kvaliteter, som vil kunne dække behovet hos forskellige beboergrupper på forskellige tidspunkter i deres liv", siger Claus Bech-Danielsen.

Bogen 'Byboliger i forandring' er finansieret og udgivet af Velfærdsministeriet. Den er gratis og kan rekvireres hos Velfærdsministeriet, Lovekspeditionen, tlf. 33 92 93 00.

Yderligere oplysninger