Griseforsøg giver ny viden om sukkersyge

Aalborg Universitets sundhedsteknologiske uddannelse, som i forvejen producerer efterspurgte ingeniører til medico-industrien, begynder nu også at skabe konkrete resultater inden for forskning. Civilingeniør Mette Dencker Johansen fra uddannelsens første hold forsvarer i dag som den første fra årgangen sin ph.d. afhandling om modellering af blodsukkeret hos diabetikere efter tilfælde af lavt blodsukker.

Lagt online: 18.12.2008

en 28-årige civilingeniørs forskningsprojekt i diabetes er baseret på arbejdskrævende dyreforsøg på grise på Aalborg Sygehus samt på analyser af data fra samarbejdspartnere i England og Århus. Ud fra griseforsøgene og de indsamlede data har hun forsøgt at give en bedre forståelse af, hvordan kroppen styrer reguleringen af blodsukkeret hos patienter med type 1 diabetes. Hun har især fokuseret på patienternes situation, når de har været udsat for lavt blodsukker eller alvorligere insulintilfælde, som kan være akut behandlingskrævende.

- Det er vigtigt at bruge avancerede forsøg og den nyeste teknologi til at undersøge noget så afgørende for diabetespatienters sundhed som den fysiologi, der regulerer blodsukkeret. Uden den rigtige viden om blodsukkerets fysiologi kan patienterne komme ind i en ond cirkel, hvor blodsukkeret svinger meget op og ned, og det er både ubehageligt og usundt, forklarer Mette Dencker Johansen.

Den unge forsker startede på civilingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi i september 2000. Hun blev sammen med 19 andre fra det første hold færdig i 2005 , og blev umiddelbart efter headhuntet til en stilling som ph.d. studerende. Sideløbende med forskningen har hun været en flittig underviser, og hun har derfor siden september været konstitueret adjunkt på universitetet. Med en ph.d. grad vil endnu flere døre nu stå åbne for hende, men hun satser i første omgang på at fortsætte karrieren inden for forskning og undervisning.

- Det har været spændende at arbejde så bredt, som jeg har gjort i mit ph.d. forløb, og jeg håber at kunne fortsætte det i min ansættelse som adjunkt i faggruppen for medicinsk informatik på instituttet, siger Mette Dencker Johansen.

Hun er den første af fire ph.d. studerende fra årgangen til at aflevere sin afhandling og afslutte ph.d. studiet.
De øvrige tre ventes at følge efter i 2009.

Studieleder Pia Elberg fra Institut for Sundhed og Teknologi har i det hele taget store forventninger til de unge sundhedsteknologiske civilingeniørers fremtidige indsats.

- Samtlige godt 80 udklækkede kandidater fra uddannelsen er gået ud til gode stillinger, kort efter de afsluttede uddannelsen. Nu får vi også dokumenteret, at uddannelsen kan føre til en karriere som forsker på sundhedsområdet, hvor der er mulighed for at hjælpe den enkelte patient og samfundet generelt, siger Pia Elberg.

For hende er opgaven derfor at sikre et tilstrækkeligt stort optag af nye studerende på uddannelsen. Og det er en udfordring:

- Vi mangler unge hjerner på det her område, og vi har især et problem med at tiltrække piger til uddannelsen. I begyndelsen var ansøgerne ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, men efterfølgende er pigernes andel dalet, så de nu kun udgør omkring 25-30 procent af ansøgerne. Det vil vi have rettet op på, for pigerne er skrappe til den kombination af biologi og teknologi, som ligger indbygget i uddannelsen, siger Pia Elberg.

Fakta og kontakt