Forskning skal gøre vores huse CO2-neutrale

Energiforbruget i vores bygninger er enormt, men med den rigtige viden og de rette teknologier vil energispildet kunne nedbringes drastisk. Professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet skal sammen med andre forskere og virksomheder hjælpe den bæredygtige udvikling på vej.

Lagt online: 27.12.2008

Både i Danmark og i resten er EU udgør bygningers energiforbrug hele 40 procent af det samlede energiforbrug, men det er påvist, at byggesektoren over en længere årrække vil kunne hjælpe samfundet med at spare op mod 80 procent af dette energispild. Derfor satses der hårdt på at udvikle de rigtige teknologier og materialer samt sikre en bedre styring af energiforbruget. Det Strategiske Forskningsråd har netop sagt ja til at finansieret næsten halvdelen af et nyt ”Strategisk Forskningscenter for CO2-neutralt byggeri” til ca. 52 millioner kroner over de kommende fem år.

Det er professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet, der har fået grønt lys fra forskningsrådet til at etablere centret, som via udvikling af integrerede, intelligente teknologier til byggeriet skal være med til at sikre betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi samt udvikle CO2-neutrale bygningskoncepter. Centret vil i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren.

Udviklingen inden for materiale-, informations- og sensorteknologi går meget hurtigt, og forskerne i det nye center vil i samarbejde med industripartnere arbejde med at udvikle nye intelligente byggekomponenter og systemer. Fremtidens systemer vil kunne tilpasse sig til det øjeblikkelige behov, til brugernes adfærd og til den vedvarende energiproduktion, og på den måde vil de være med til at reducere behovet for fossile brændstoffer – samtidig med at de opfylder brugernes krav til bygningens funktion og indeklima.

Med sine CO2-neutrale bygningskoncepter og fokus på balancen mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion vil centret bidrage væsentligt til regeringens og EU’s energipolitiske målsætninger, når det handler om bæredygtig udvikling, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed. Det Strategiske Forskningsråds komité for bæredygtig energi og miljø har bevilget 25 millioner kroner ud af centrets samlede budget på 52,3 millioner kroner for 2009-2014. Aalborg Universitets partnere i projektet er DTU, Teknologisk Institut, Danfoss, Velux, Saint Gobain Isover, Dansk Byggeris alufacadesektion og DONG Energy.

Det nye forskningscenter kommer i forlængelse af samarbejdet build.aau, der for nylig er opstartet på Aalborg Universitet på tværs af fakulteter og institutter. Build.aau udvikler og formidler viden om, hvordan man forbedrer det byggede miljø, og den bredtfavnende forskning skaber synergier i forskningen på kryds og på tværs inden for byggeri, energi, boliger, planlægning og samfund. Det nye tværfaglige samarbejde har styrket Aalborg Universitets indsats inden for bæredygtigt byggeri.

Yderligere oplysninger