Forskere vil afhjælpe problemet med nabohjælp

Når der er utæt mellem lejlighederne i etageejendomme, bliver vi udsat for de omkringboendes lugte fra f.eks. madlavning, men værre er det, hvis naboen også ryger. Så udsender han tobakslugt og kræftfremkaldende partikler, der via luftstrømme gennem etageadskillelser, trappeopgang og ventilationsskakte havner i vores lejlighed. Det er et problem, og det skal en forskergruppe nu undersøge, hvordan man afhjælper.

Lagt online: 08.12.2008

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har netop skudt et forskningsprojekt i gang, der skal finde frem til de bedst mulige tekniske løsninger til at afhjælpe problemet, der kan give lungekræft, hjerte-karsygdomme og luftvejslidelser. Det er seniorforsker, docent Alireza Afshari, der for midler fra Velfærdsministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden står i spidsen for projektet.

Over 80 pct. brugt luft i boligen

En væsentlig grund til problemerne med naborøg er, at mange ældre etageejendomme har fået nye, energieffektive vinduer, og taget er også skiftet ud. Det betyder, at bygningerne er blevet mere tætte udadtil. Dertil kommer, at etageadskillelser ofte er blevet gennembrudt i forbindelse med at der er indlagt centralvarme, vand, elektricitet og afløbsinstallationer.
Alt i alt medfører det, at 82-86 pct. af luften i en lejlighed kommer fra andre lejligheder og fra trappeopgangen, mens det under 20 pct., der kommer som frisk luft via vinduer, luftventiler og eventuelle ventilationsanlæg.

Vejledning og pjece med løsningsforslag

Forskerholdet bag projektet udvælger 40 etageboliger opført i perioden 1880 til 1950. De 20 har været gennem en facaderenovering, mens de andre 20 står over for en renovering. Luften måles i hver lejlighed ved hjælp af sporgas fra nabolejligheden. Herved kan man se, hvor meget forurenet luft, der trænger ind i den aktuelle lejlighed gennem sprækker og andre utætheder.

"Med den viden om ventilationsforhold og tæthed vi får fra de 40 lejligheder, kan vi udvikle metoder, der kan afhjælpe problemet. De umiddelbare tekniske løsninger kan f.eks. være at tætne rørgennemføringerne og køkken- og indgangsdøren og så vil vi se, om ventilationen kan reguleres bedre, eller der måske skal helt nye ventilationstekniske løsninger til", siger Alireza Afshari.

De udviklede metoder vil blive afprøvet på de udvalgte lejligheder, der i forbindelse med renovering får indbygget de forebyggende løsninger.

Forskningsprojektet vil løbe over to år og skal bl.a. munde ud i en vejledning om forebyggelse af naborøg, henvendt til arkitekter og ingeniører samt firmaer, der udvikler byggekomponenter til renoveringsopgaver. Herefter vil der blive udarbejdet en pjece om emnet, målrettet til beboere i etageejendomme, ejendomsfunktionærer og boligforeningsbestyrelser.
Alle resultater og løsningsforslag vil løbende kunne følges her.

Yderligere oplysninger