Esbjerg Universitetspris til energiske unge forskere

Hvert år uddeler Danske Bank og Esbjerg Erhvervsudvikling priser til særligt dygtige og aktive universitetsstuderende i Esbjerg, og tirsdag blev to ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet Esbjerg hædret.

Lagt online: 09.12.2008

Prisen, der uddeles for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering, blev overrakt af en af byens mest kendte sønner, forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (MEP).

- Der vil også fremover være brug for gode Esbjerg-folk i Europa og USA, lød Poul Nyrup Rasmussens hilsen til prismodtagerne. Han benyttede samtidig lejligheden til at blande sig i den verserende debat om Esbjerg-universiteternes fremtid ved at foreslå en sammenlægning af Aalborg Universitets og Syddansk Universitets afdelinger i byen.

Udadvendte og åbne

Prismodtagerne fra Aalborg Universitet Esbjerg er Jens Muff og Lars Bennedsen. Begge er kendte som udadvendte ph.d.-studerende, der er åbne for samarbejder også uden for deres egen kreds. En af begrundelserne for at give prisen til Muff og Bennedsen er deres arbejde med at skabe netværk til gavn for samarbejder mellem universitetet og dansk erhvervsliv.

Gennem seks semestre på civilingeniøruddannelsen i kemiteknologi har Jens Muff og Lars Benndsen samarbejdet om projekter, der alle har haft et miljøkemisk islæt. På overbygningen valgte de som de første profilen miljøkemisk nanoteknologi, hvor man kombinerer konkrete miljøoprensningsprocesser med avancerede, instrumentelt kemiske og fysiske analyser.

Jens Muff startede i august 2007 på sit ph.d.-projekt vedrørende elektrokemisk oprensning af forurenet vand i CIChem Research Group på Aalborg Universitet Esbjerg. Projektet udføres i et joint venture-samarbejde med Watersafe.dk i Esbjerg, og sideløbende med dette er Jens Muff vejleder for en gruppe studerende i et projektsamarbejde med Esbjerg Offshore Base. Lars Bennedsen er i foråret 2008 startet som erhvervsforsker-ph.d. i et projekt om kemisk oprensning af forurenet jord og grundvand i et samarbejde mellem Rambøll i Vejle og CIChem Research Group på Aalborg Universitet Esbjerg. I øjeblikket vejleder Lars Bennedsen også to studentergrupper i et projektsamarbejde med Rambøll.

Jens Muff og Lars Bennedsen har sammen været til deres første konference om miljøoprensning i Amsterdam i efteråret 2007, og den første internationale publikation er netop udkommet med Jens Muff som primær forfatter. Artiklen er baseret på en elektrokemisk metode til succesfuld oprensning af pesticidforurenet drænvand fra Harboøre Tange.

Uddelt for 10. gang

Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg. Det er fondene under Danske Bank og Esbjerg Erhvervsudvikling, der hvert år stiller et kapitalgrundlag på op til 40.000 kroner til rådighed for universitetsprisen, som i år blev uddelt for 10. gang.

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen fra Syddansk Universitet forklarede i sin tale, at universitetsprisen handler mindst lige så meget om faglig anerkendelse som om uddeling af penge. Begge dele blev værdsat i Jens Muff og Lars Bennedsens takketale, inden de med diplom og check i hænderne stillede op til fotografering sammen med Poul Nyrup Rasmussen.

Også cand. negot.-studerende Bettina Møller Pedersen fra Syddansk Universitet Esbjerg modtog årets universitetspris.

Kontakt

  • Informationsmedarbejder Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, tlf. 99 40 77 19