Erhvervslivet foretrækker samarbejde med Aalborg Universitet

Stor undersøgelse fra erhvervsorganisationen DI fremhæver Aalborg Universitet som virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forsknings- og udviklingsprojekter. Undersøgelsen skal være med til at øge erhvervslivets investeringer i ny viden efter flere års konstant fald.

Lagt online: 10.12.2008

Baggrunden for DI’s grundige undersøgelse er bekymring over, at de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling har været faldende flere år i træk, når det måles i forhold til bruttonationalproduktet.

- Både vi og videnskabsministeren har været bekymrede for de samfundsmæssige konsekvenser, hvis den private forskning og udvikling i Danmark falder. Derfor har vi udspurgt 300 virksomheder om deres forskning og udvikling, herunder deres samarbejde med universiteterne. Desuden har vi gennemført grundigere kvalitative interviews med 25 udvalgte virksomheder inklusive nogle af dem, der har størst forskningsmæssig tyngde, forklarer chefkonsulent Claus Thomsen fra DI.

På spørgsmålet om, hvem virksomhederne betragter som den bedste og mest erhvervsvenlige samarbejdspartner, kommer Aalborg Universitet ud på en klar førsteplads.

- Vi kan konstatere, at der er stor forskel på hvordan de forskellige universiteters samarbejdsevner vurderes af virksomhederne. Aalborg Universitet står stærkest, når der bliver vurderet på erhvervsvenlighed og evne til at skabe samarbejde. Så det er nærliggende at se på nogle af de erfaringer, der er i Aalborg, og prøve at lære af det andre steder i landet, siger Claus Thomsen.

Dekan Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitets Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter glæder sig over den uvildige dokumentation i DI’s undersøgelse.

- Én ting er, hvad vi selv går rundt og tror eller siger. Her er det virksomhederne, som anbringer os på førstepladsen i en disciplin, som er blandt vores grundlæggende værdier, nemlig evnen til at skabe samarbejde mellem erhvervsliv og forskning. Det er en tidlig julegave for os, men førstepladsen forpligter os også fremover, siger Frede Blaabjerg.

21 procent af de adspurgte forsknings- og udviklingsvirksomheder, som deltager i undersøgelsen, har haft et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet indenfor de seneste tre år. Det gør AAU til nummer to målt på antallet af samarbejder. Kun DTU er større med samarbejde med 27 procent af de adspurgte virksomheder. Tallene beskriver dog alene antallet af samarbejder og ikke størrelsen på projekterne.

DI offentliggør sin rapport i forbindelse med en konference i København i dag, hvor der netop bliver sat fokus på universiteternes rolle og mulighederne for at styrke virksomhedernes forsknings-investeringer.

Yderligere information og kontakt

  • Dekan Frede Blaabjerg, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 99 40 96 31, mobil 21 29 24 54
  • Sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen, AAU Innovation, tlf. 99 40 96 30
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, tlf. 23 40 65 54