AAU tilbyder Esbjerg idræt, arkitektur, design m.fl. oven i de universitetsuddannelser, der findes

Herudover omfatter tilbudet opbygning af et internationalt stærkt forskningsområde inden for energiteknologi, som et højt prioriteret indsatsområde, i samklang med såvel kommunens som erhvervslivets satsning på Esbjerg som energiby.

Lagt online: 02.12.2008

Det omfattende uddannelsestilbud har sin baggrund i, at Aalborg Universitet er blevet bedt om at komme med et bud på, hvad AAU kan tilbyde, hvis universitetet skal stå for den samlede universitetsdrift i Esbjerg.

Derudover vil der blive syv andre stærke forskningsområder til at understøtte de øvrige uddannelser. Indenfor de øvrige fagområder, vil de nuværende forskningsområder blive videreudviklet, samtidig med, at der bliver opbygget forskningsmiljøer inden for de nye uddannelsesområder.

Endelig omfatter tilbudet en forbedring og udvidelse af Esbjerg Universitetscampus. Dels med en række faciliteter, såsom cafeer, fredagsbar, sportsfaciliteter, opholds- og studierum mm, alt sammen i en smuk og grøn ramme. Dels ved at udvide med flere bygninger i takt med, at der udbydes flere uddannelser og optaget af studerende øges. Det er hensigten at mere end fordoble antallet af universitetsstuderende, således at der i år 2013 vil være mere end 2000 studerende.

Yderligere information

  • Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9940, mobil 4055 8522
  • Prodekan og Campusleder Torben Rosenørn, tlf.: 9940 7616, mobil 4055 0652