Aalborg mødte Esbjerg

Aalborg Universitet har fremlagt et tilbud på, hvad AAU mener, der bør iværksættes, hvis Esbjergs borgmesters mål om 2000 studerende i Esbjerg skal nås.

Lagt online: 19.12.2008

På et større informationsmøde, der torsdag eftermiddag havde samlet godt 80 tilhørere på Esbjerg Institute of Technology præsenterede prorektor Hanne Kathrine Krogstrup og campusleder og prodekan Torben Rosenørn Aalborg Universitets planer og visioner for Esbjerg Universitetscampus.

- Aalborg Universitet har valgt tidligt at offentliggøre det tilbud, som vi er blevet bedt om at lave af Videnskabsministeriet i forbindelse med de undersøgelser, der er i gang vedrørende universitetsdriften i Esbjerg. Formålet med den tidlige offentliggørelsen har netop været at kunne nå at få input til det endelig tilbud, siger Hanne Kathrine Krogstrup.

- For at komme i dialog med de øvrige uddannelsesinstitutter, erhvervslivet, det omgivende samfund samt ansatte og studerende afholdes der en række møder den 18. og 19. december 2008, hvoraf informationsmødet for alle interesserede blot var et i rækken, oplyser campusleder og prodekan Torben Rosenørn.

De to ledere uddybede, hvilke forbedringer og udvidelser af uddannelsestilbuddene og forskermiljøet, Aalborg Universitet vil satse på, ligesom der blev præsenteret en 3D-film, som illustrerede idéer om et nyt forbedret campusområde.

Aalborg Universitet vil udbyde en række nye uddannelser inden for det Ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige område samt udvide til også at omfatte uddannelser inden for de samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. En række master- og kandidatuddannelser er tilrettelagt som overbygningsuddannelser til byens professionsbachelor-uddannelser. Der vil blive etableret en række forskningsmiljøer i Esbjerg, hvoraf det ene vil blive en satsning på et nyt forskningsområde inden for Energiteknik, som er efterspurgt i regionen. Universitetscampus skal forbedres med bl.a. cafeer, sportsfaciliteter, opholds- og studierum.

Informationsmødet havde deltagelse fra brede kredse i Esbjerg, således deltog bl.a. repræsentanter for Esbjerg Kommune, flere uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, ansatte samt studerende fra både SDU og Aalborg Universitet Esbjerg.
Et vigtigt budskab fra flere deltagere var, at det nu er vigtigt, at Esbjerg Kommune, områdets erhvervsliv og universitetet står sammen om at ville gøre Esbjerg til universitetsby. I forhold til de tre parter, slog Hanne Kathrine Krogstrup fast at AAU er parat til at afsætte 10 mio. kr. om året de næste fem år, hvis henholdsvis Esbjerg Kommune og områdets erhvervsliv vil gøre det samme. Dette er i øvrigt også en præmis, der ligger bag hele arbejdet med planerne for den fremtidige universitetsdrift i Esbjerg.

På et møde med en række rektorer fra gymnasierne i Esbjerg-området kom der ligeledes positive tilkendegivelser om forslaget.
- Der var en positiv stemning og opbakning til universitetets forslag, og der kom mange input, som nu vil blive indarbejdet i universitetets tilbud. Der blev bl.a. nævnt, at det nu er vigtigt at få kommunen med, at tilbyde nogle attraktive uddannelser, at sætte Esbjerg i centrum samt holde fokus på AAU's problemorienterede undervisningsform, fortsætter Torben Rosenørn.
- Vi er utrolig glade for det fine fremmøde og de mange gode inputs til vores forslag, som vi nu vil forsøge at indarbejde i vores endelige tilbud. Vi er samtidig meget glade for de mange positive tilkendegivelser, vi har hørt på mødet, konkluderer Hanne Kathrine Krogstrup. En væsentlig forudsætning for, at vore planer kan realiseres, er netop respekten for de særlige forhold, der gælder i Esbjerg. Derfor glæder os, at Aalborg Universitet har fået lov til at gennemføre denne helt nødvendige dialog, inden det endelige forslag afleveres i januar 2009.

I dag fortsættes med møder med Professionshøjskolen University College Vest samt med universitetets medarbejdere i Esbjerg.

Yderligere information

  • Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup, tlf. 9940 9503, mobil 2787 9802
  • Prodekan og Campusleder Torben Rosenørn, tlf. 9940 7616, mobil 4055 0652