160 internationale forskere i fiberprodukter indtager Aalborg

Et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomheden Cembrit er hovedårsagen til, at Aalborg bliver vært for International Inorganic-Bonded Fiber Composites Conference (IIBCC).

Lagt online: 01.12.2008

Konferencen holdes af Aalborg Universitet i dagene 21.-24. september 2010. Deltagerne kommer fra både forskningsmiljøer og industrien. Fibercement, som blandt andet fremstilles af Cembrit, er nok konference-emnets mest kendte produkt. Konferencen holdes hvert andet år, og på den netop holdte konference i Madrid lykkedes det Aalborg at sikre værtskabet i 2010.

- Der var omkring 160 deltagere fra 34 lande, og vi forventer mindst et tilsvarende antal til Aalborg om to år, siger lektor Eigil V. Sørensen fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg.

Han deltog selv i konferencen og fik sammen med projektleder Henning Thygesen fra Cembrit overbevist de øvrige deltagere om, at Aalborg skal være næste værtsby. Henning Thygesen har i flere år deltaget i udviklingen af konferencen og sidder i dag i den internationale styregruppe sammen med kolleger fra Spanien, Belgien, Schweiz, Brasilien, Australien og Indien.

- Det var dejligt, at det lykkedes, for Aalborg var i konkurrence med store og vel mere eksotiske byer som Bangkok i Thailand, Sydney i Australien og Atlanta i USA. Men vi var godt forberedte ikke mindst i kraft af flot tilbuds- og præsentationsmateriale, som VisitAalborg Convention havde lavet til lejligheden, siger Eigil V. Sørensen.

Værtskabet er også branchens ekstra blåstempling af Aalborg Universitet som forskningsinstitution. Samtidig er konferencen med til at gøre Aalborg Universitet kendt og med til at tiltrække både forskere og studerende. På konferencen vil forskere fra hele verden fortælle om både afsluttede og igangværende forskningsprojekter, som skal diskuteres mellem forskere og industri. Deltagerne vil fordele sig med cirka 80 procent fra industrien og 20 procent fra universiteter og andre forskermiljøer.

AAU samarbejder i forvejen med Cembrit, der har sit udviklingslaboratorium for fibercement i Aalborg. Cembrit, som er det tidligere Dansk Eternit, er Skandinaviens største leverandør af fibercement til byggeindustrien og den næststørste i Europa.

- Vi er ret stolte af, at vi har været med til at få konferencen til Aalborg. Fibercement som byggemateriale har store vækstmuligheder, og vi tager markedsandele ikke kun fra vore konkurrenter men også fra andre byggematerialer, siger koncernkommunikationschef Jette Lis Jensen, Cembrit i Aalborg.
Fibercement bruges ikke kun til tag men også til blandt andet facader, og hos Cembrit forsker man i endnu flere muligheder for fibercement i byggeri.
- Derfor er samarbejdet med Aalborg Universitet særdeles vigtigt for os. Lige nu kører vi f.eks. et forskningsprojekt sammen med universitetet om overfladebehandling, siger Jette Lis Jensen.

Økonomisk bliver IIBCC-konferencen også et plus for Nordjylland. Beregninger viser, at en international konferencegæst bruger cirka 3000 kroner i døgnet.

Yderligere oplysninger

  • Lektor Eigil V. Sørensen, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 85 77, mobil 20 20 21 83
  • Koncerninformationschef Jette Lis Jensen, Cembrit, Aalborg, tlf. 99 37 22 11
  • Projektleder Hanne Kristiansen, VisitAalborg Convention, tlf. 99 31 75 22