Videnspredning skal bygge bro mellem forskning og erhverv

Eksperter og erhvervsfolk samles for at dele ud af deres erfaringer ved en konference om videnspredning. Målet er at åbne nye døre for samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv, når den nationale konference Viden ’07 afholdes på AAU mandag den 26. november.

Lagt online: 20.11.2007

Danmark står over for en række udfordringer, når det handler om at få en førerposition i det globale videnssamfund, og her kan både universiteterne og erhvervslivet spille en aktiv rolle. På Aalborg Universitet (AAU) har man gennem mange år oparbejdet gode erfaringer i at samarbejde med omverdenen, og AAU lægger derfor hus til en konference om videnspredning. Ved konferencen, der hedder Viden ’07, vil videnskabsminister Helge Sander sætte ord på de overordnede udfordringer, Danmark står overfor her og nu og hvilke, vi vil møde i fremtiden.

Ligesom de danske universiteter har gavn af at få tilført viden fra industrien og samtidig holde sig ajour med samfundets behov, så har også de fleste virksomheder - store som små - gavn af at samarbejde med en videninstitution. Derfor er erhvervslivet på flere områder repræsenteret ved Viden ’07, hvor man blandt andet kan høre om de vigtige erfaringer, Bang & Olufsen har gjort sig ved at samarbejde med videninstitutioner. Det er B&O’s forskningschef Søren Bech, der vil bidrage med perspektiverne fra en af Danmarks store, innovative virksomheder.

- På Aalborg Universitet har vi i mange år arbejdet tæt sammen med erhvervslivet, så vi opererer med videnspredning på mange forskellige niveauer. Vi vil derfor også præsentere konferencedeltagerne for vores erfaringer med Matchmaking, hvor vi kommer i kontakt med små og mellemstore virksomheder, som ellers ikke har tradition for at samarbejde med universitetet, forklarer sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen fra Aalborg Universitet. Matchmaking-initiativet involverer både AAU, den nordjyske region, kommunerne, virksomheder og andre erhvervsfremmeaktører, og initiativet er desuden med til at synliggøre universitetets kompetencer og skabe grundlag for vækst i regionen.

Konferencen byder også på indlæg fra andre erfarne folk fra hele landet, som i industri og forskning arbejder med videndeling. Hans Henrik Fisher fortæller om den involvering og det engagement, Danfoss-koncernen har i regional udvikling og om betydningen af videnspredning og formidling, og de internationale fremtidsperspektiver ridses op af Karen Laigaard, der er chef for Tech Trans Enheden på Københavns Universitet.

Journalist og tidligere tv-vært Morten Løkkegaard arbejder i dag med videnspredning i et rådgivningsfirma, der rådgiver universiteter og virksomheder om viden og forskning, og han vil derfor som ordstyrer lede deltagerne gennem konferencen. Viden ’07-konferencen finder sted mandag den 26. november i forskerparken NOVI i Aalborg.

Yderligere oplysninger

  • Lise Mikkelsen, Netværkscentret, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 80 88, mobil 61 67 46 78
  • Niels Maarbjerg Olesen, sekretariatschef, leder af AAU Innovation, tlf. 96 35 96 30, mobil 40 85 85 22
  • Konferencen finder sted mandag den 26. november kl. 9-15 i NOVI-bygningen, Niels Jernes Vej 10, Aalborg
  • Læs mere om Matchmaking