Verdensberømt psykolog bliver æresdoktor

Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet udnævner en af de mest kendte og betydningsfulde nulevende psykologer, Daniel Stern, til æresdoktor ved en ceremoni den 30. oktober.

Lagt online: 24.10.2007

Daniel Stern (født 1934) er amerikaner og professor emeritus fra Geneve Universitet, Schweiz. Han er tillige adjungeret professor på Cornell University, USA. Stern har udgivet talrige bøger om børns udvikling, og sætter bl.a. fokus på interaktionen mellem barnet og forældre samt andre omsorgspersoner. Han har f.eks. undersøgt børns evne til at aflæse voksnes oprigtighed ud fra ansigtsudtryk, stemmeleje og øvrige kropsadfærd.

Udfordrer Freud

På baggrund af en række undersøgelser af spæd- og småbørn har Stern vist, at børn fra fødslen af har flere evner og færdigheder end man tidligere har ment. I modsætning til Freuds psykoanalyse, som betoner drifternes betydning, tilskriver Stern barnet en langt større selvstændighed. Stern ser det, i modsætning til Freud og Piaget, som en bevidst viljesakt, at barnet er med til at styre øjenkontakten, når det er sammen med andre mennesker. Barnet er bevidst om samværet eller samtalen og er med til at styre samværets påbegyndelse, opretholdelse og afslutning og navnlig intensiteten deraf.

Om betydningen for Sterns forskning udtaler institutleder for Institut for Kommunikation, Christian Jantzen:
Den snævre betydning af Sterns arbejder er, at han har givet os et meget mere nuanceret billede af normale børns følelsesmæssige og erkendelsesmæssige udvikling. Herved er vi også bedre i stand til at forstå og gribe ind i forhold til afvigende adfærd. Hans forskning inden for det børnekliniske område er enestående af sin art - og dette område fortjener virkeligt at blive sat i centrum i Danmark.

Psykologen, computerspillet og webshoppen

Hans forskning er dog også uhyre relevant for andre områder, forklarer Christian Jantzen:
Stern har imidlertid også en meget bredere betydning for forståelsen af tillidsrelationer, hvilket jo er afgørende i forbindelse med økonomiske transaktioner og interpersonelle relationer blandt voksne, men også i forbindelse med udviklingen af interaktive tjenester, computerspil etc. Vi er derfor meget glade for, at vi kan tilknytte Daniel Stern som æresdoktor.

Aktuelt er 6 af Sterns bøger tilgængelige på det danske marked. Hans mest berømte bog er: "Barnets interpersonelle univers", som udkom første gang i 1991, og i en ny og udvidet udgave i 2000 ("Barnets interpersonelle verden"). I 2004 udkom Sterns seneste bog på dansk: "Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv", som betoner øjeblikkets betydning for interpersonelle relationer.

Udnævnelsen finder sted ved den årlige doktorpromovering på Aalborg Universitet.
Det sker den 30. oktober kl. 15.00 i Europahallen.

Kontaktperson

  • Christian Jantzen, Institutleder ved Institut for Kommunikation, Telefon: 9635 9023, e-mail: jantzen@hum.aau.dk