Tre nye professorer styrker Kemi, Miljø & Bioteknologi

Tre markante forskere bliver professorer i kemi, miljøteknik og bioteknologi, og dermed styrkes alle tre hovedområder på et af institutterne på Aalborg Universitet.

Lagt online: 26.10.2007

Institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi byder fredag intet mindre end tre nye professorer velkommen på én gang. De tre nyansatte professorer er med til at understrege opprioriteringen af instituttets tre hovedområder. De tre forskere, Yuanzheng Yue, Klaus Grasser og Per Møldrup, har indtil nu været lektorer på Aalborg Universitet, og de har alle markeret sig ekstraordinært gennem en lang række artikler i førende udenlandske tidsskrifter og ved modtagelse af ærefulde priser.

Professor i kemi Yuanzheng Yue

Kemi, som er det nyeste fagområde på instituttet, får sin første professor i Yuanzheng Yue, der arbejder med glas og glaslignende stoffers egenskaber. Yue beskæftiger sig blandt andet med nye udviklingstendenser inden for glas- og glasfiberteknologi, eksempelvis de særlige egenskaber som opstår ved meget hurtig afkøling af glasset under størkningsprocessen, og har herigennem udviklet beregningsmetoder, der kan forudse et materiales egenskaber ud fra den afkølingsproces, det udsættes for. Viden på dette område har meget stor betydning for de mange industrier, der arbejder med glasagtige materialer, eksempelvis isoleringsindustrien, fordi den hurtige afkølingsproces kan ændre fundamentalt på glasset eller glasfibrenes egenskaber.

Professor i bioteknologi Klaus Grasser

Bioteknologi bliver med ansættelsen af professor Klaus Grasser grundlæggende styrket inden for forskningen i vores gener, og hvordan generne styres. Alle organismers kromosomer består af flere meter DNA, der ligger oprullet som et garnnøgle inden i cellen. Hver gang en bestemt lille del af dette DNA skal bruges til at fabrikere et stof, der er brug for, skal denne del oprulles og blotlægges for at fabrikationen kan finde sted. Med udgangspunkt i planternes DNA har Klaus Grassers forskningsgruppe arbejdet med at finde ud af, hvordan denne oprulning og blotlægning kontrollerer produktionen af livsnødvendige stoffer i levende organismer. Resultaterne af gruppens arbejde har stor betydning for forståelsen af, hvordan levende organismer kontrollerer vores geners arbejde i de forskellige celler, og dermed hvordan arbejdsdelingen mellem de forskellige celler organiseres.

Professor i miljøteknik Per Møldrup

Og det miljøtekniske område får konsolideret den store forskningsmæssige styrke, Aalborg Universitet har inden for jordfysik, ved at udnævne Per Møldrup til professor. Møldrup har fokus på jordfysik og jordens ”indre rum”, der blandt andet har betydning for nogle af de i dag så centrale miljøproblemer som klimaforandringer, forurenet jord, afgrødekvalitet og drikkevand. Jordens indre rum, det vil sige den øverste del af jordlaget, har stor betydning for klima og sundhed både globalt og lokalt.

De tre professorer får en fælles velkomst, når de alle holder tiltrædelsesforelæsning fredag d. 26. oktober på Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Sohngaardsholmsvej 57 i Aalborg.

Yderligere oplysninger

  • Institutleder Jens Ole Frier, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, AAU, tlf. 40 40 79 80