Sundhedsvidenskaben skal udvide AAU’s arealer

Med en stor byggeplan gør Aalborg Universitet klar til at skabe et sammenhængende område, der skal huse studerende, laboratorier og virksomheder inden for de sundhedsvidenskabelige felter. Planen vil give både faglig og geografisk sammenhæng mellem AAU og Sundheds CVU Nordjylland.

Lagt online: 16.11.2007

Aalborg Universitet (AAU) udvider i disse år inden for den såkaldte life science, som blandt andet rummer sundhedsvidenskabelige områder som medicin, idræt og sundhedsteknologi, og både tilstrømningen af studerende og udvidede forskningsambitioner giver behov for mere plads. Planen, som har været drøftet gennem længere tid, vil skabe et sammenhængende bånd af life science-bygninger i Aalborg Øst – fra AAU’s stamcellelaboratorier på Fredrik Bajers Vej til Sundheds CVU Nordjylland på Selma Lagerløfs Vej, som også står overfor at skulle udvide faciliteterne.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU udvikler sig i meget højt tempo, og det er ikke urealistisk, at life science-områderne om blot 5-6 år vil have ca. 1000 studerende. Og med et stort antal forskere oveni er planerne om at udbygge de fysiske rammer derfor helt nødvendige, siger dekan Frede Blaabjerg, blandt andet med henvisning til at alene på uddannelsen Medicin med Industriel Specialisering i sine første to leveår har fordoblet sit optag fra ca. 50 til 100 studerende. Frede Blaabjerg vurderer desuden, at den årlige omsætning til om 5-6 år vil være på et par hundrede millioner kroner, inklusive forskning.


Det langstrakte bånd af life science-bygninger vil blandt andet skulle huse stemcelleforskningen, AAU’s internationalt anerkendte smerteforskere, medicinstuderende, den nye Idrætsuddannelse, sundhedsstatistik og laboratorier. Forskerparken NOVI er også inddraget i udvidelsesplanerne, da det er planen, at området endvidere skal skabe plads til farmaceutiske virksomheder og udviklingsafdelinger fra medicinalindustrien, som både kan have glæde af kontakten til samt aftage kandidater fra Sundhedsteknologi og Medicin med Industriel Specialisering. Det vil også være muligt at inddrage privatklinikker eller privathospitaler i det omfattende nybyggeri.

Nyt sygehus vil blive budt velkommen

Et samarbejde med Sundheds CVU Nordjylland, der vil blive en del af life science-området, er også en fordel for alle parter.
- Ved at skabe en geografisk sammenhængende enhed vil vi få en række fordele med hensyn til lokaler, laboratorier, videndeling og kritisk masse i forskningsenhederne. Vi har også en regional forpligtelse til at skabe gode forhold og efteruddannelsesmulighed for eksempelvis sygeplejersker, der gerne vil videre inden for forskning eller farmaceutisk industri, og det kan vi gøre ved at være tættere på hinanden, både geografisk og fagligt, forklarer Frede Blaabjerg.

For nylig er diskussionen om, hvorvidt Region Nordjylland skal bygge et nyt, stort sygehus, blevet genåbnet, og hvis pilen i denne sammenhæng ender med at pege på universitetsområdet, vil planen blive hilst velkommen i AAU’s ledelse.
- Vi har allerede en stor laboratoriekapacitet, som forskere fra hele verden anvender og et stærkt netværk til sygehuse verden over. Derfor ved vi også, at en konstellation med et universitet og et sygehus tæt på hinanden giver en masse fordele for alle parter, og på sigt vil det skabe mange nye muligheder for den nordjyske region, siger rektor Finn Kjærsdam.

På grund af behovet for mere plads til de mange studerende og de kommende års udviklingsplaner går arbejdet med den videre planlægning af life science-området i gang meget snart. Arealerne fra det eksisterende universitetsområde til Selma Lagerløfs Vej tilhører staten, kommunen og A. Enggard A/S.

Yderligere oplysninger:

  • Dekan Frede Blaabjerg, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 96 35 96 31, mobil 21 29 24 54.
  • Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 95 01
  • Sundheds CVU Nordjylland: Rektor Niels Horsted eller konst.dir. Sonja Skrumsager, tlf. 96 33 14 00
  • Generel pressekontakt: Tor Bagger Elmegaard, journalist, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 96 35 96 44, mobil 20 73 68 45