Støtte til den humanistiske forskning på AAU

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation har, ved deres seneste uddeling til humanistiske forskningsprojekter, valgt at støtte en række projekter på Aalborg Universitet. Der er bl.a. støtte til forskning i musikterapi til kræftramte børn og folk med hjerneskader, børns sproglige udvikling samt computerspil.

Lagt online: 23.11.2007

Kort om de enkelte projekter, der har opnået støtte:

Børns sproglige udvikling

Det er pålagt kommunerne at tilbyde tre-årige børn en sprogscreening med opfølgende sprogstimulering. Det videnskabelige grundlag for at identificere danske børn, der enten er forsinket i deres sprogudvikling eller udviser specifikke sprogvanskeligheder, er dog endnu meget spinkelt. Forskningsprojektet bidrager til kortlægningen af den normale og den atypiske udvikling af dansk i børnehave- og skolealderen. Internationale studier viser, at 5-7 % af alle børn har problemer med at tilegne sig deres modersmål. Det følges ofte af sociale problemer og risiko for at udvikle psykiatriske sygdomme.

Projekttitel: NASUD: Normal og atypisk sproglig udvikling hos danske førskolebørn og skolebørn, inklusiv standardisering af dansk test der måler grammatisk forståelse.
Bevillingshaver: Lektor, ph.d., cand.psych. Kristine Marie Jensen de López, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Beløb: 3.643.000 kr.

Musikterapi til mennesker med erhvervet hjerneskade

Projekttitel: Effekten af musikterapi på relationelle og interaktionelle kompetencer hos mennesker med erhvervet hjerneskade
Ph.d.-stipendiat: Cand.mag. Søren Hald, Aalborg Universitet
Beløb: 1.750.000
Forskerskole: Musikterapiforskerskolen v. Tony Wigram

Musikterapi til børn med kræft og nyresygdomme

Projekttitel: En effektundersøgelse af musikterapi og systematisk brug af specialdesignede fantasirejser og musik til børn med kræft og nyresygdomme på Århus Universitetshospital, Skejby
Ph.d.-stipendiat: Cand.mag. Ilan Sanfi, Aalborg Universitet
Beløb: 1.550.000 kr.
Forskerskole: Musikterapiforskerskolen v. Tony Wigram

Computerspil og kreativitet

Projekttitel: Brugerkreativitet i computerspil i kritisk og konstruktiv belysning
Ph.d.-stipendiat: Mag.art. Anne-Mette Bech Albrechtslund, Aalborg Universitet
Beløb: 1.050.000 kr.
Forskerskole: Human Centered Informatics-forskerskolen v. Lone Dirckinck-Holmfeld

’God Politi’ i Nordjylland under enevælden

Projekttitel: ’God Politi’ i Nordjylland under enevælden. En undersøgelse af interaktionen mellem statsmagten og den nordjyske befolkning under enevælden.
Ph.d.-stipendiat: Cand.mag. Jørgen Mührmann-Lund, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet
Beløb: 1.550.000 kr.
Forskerskole: Forskerskolen SPIRIT v. Anette Borchorst