Ny rapport: Studerende og censorer foretrækker gruppeeksamen

Forskere på AAU har undersøgt de studerendes og censorernes opfattelse af gruppeeksamener og individuelle eksamener. Konklusionerne viser stor opbakning til gruppeeksamen fra flere sider – især de privatansatte censorer er fortalere for den nu afskaffede eksamensform.

Lagt online: 12.10.2007

Professor Anette Kolmos står bag en stor undersøgelse, der over flere omgange afdækker forhold omkring gruppeeksamener og individuelle eksamener på universitetsniveau, og anden del af den samlede rapport ligger nu klar. Undersøgelsen fokuserer blandt andet på differentiering af karakterer, faglig forståelse og eksamensformens betydning for projektarbejdsprocessen.

Hovedkonklusionen er, at langt den største gruppe af undersøgelsens deltagere mener, at den gruppebaserede projektarbejdsform giver bedre muligheder for at eksaminere projektarbejde frem for den individuelle eksamensform.

Anette Kolmos og Jette Holgaard konkluderer på baggrund af deres undersøgelse, at de studerende selv ville vælge at gå til gruppeeksamen, hvis de havde mulighed for det, men det ikke kun er blandt de studerende, at der er opbakning til gruppeeksamen. Rent faktisk er eksaminatorerne og de privatansatte censorer de stærkeste fortalere for gruppeeksamen. Eksaminatorerne i undersøgelsen mener, at afskaffelsen af gruppeeksamen giver dårligere muligheder for at teste den studerendes faglige forståelse. Enkelte censorer, der har deltaget i undersøgelsen siger endda direkte, at de overvejer at stoppe deres censorgerning, idet censorjobbet er et meget dårligt lønnet job sammenlignet med de private lønninger. Derfor skal der være noget kvalitativt at hente gennem diskussion med de studerende, og hvis en eksamen kun bliver til kontrol af viden, har det ingen interesse for disse censorer.

En anden af konklusionerne i den netop offentliggjorde delrapport er, at der er mere kontrol af viden og mindre mulighed for evaluerings- og læringsaspekterne i den individuelle eksamen, når man sammenligner med den gruppebaserede eksamensform. De studerende vurderer i øvrigt, at den individuelle eksamen har givet anledning til en større differentiering inden for projektgrupperne, når der skal uddeles karakterer, mens censorer og eksaminatorer dog vurderer, at der er samme differentiering eller mindre.

Den nye rapport er udarbejdet i forbindelse med ProjektGruppeEksamen, hvor forskere på Aalborg Universitet analyserer gruppeeksamen versus individuelle eksamensformer. Da ministeriernes i 2006 afskaffede muligheden for gruppeeksamen, blev ProjektGruppeEksamen etableret med henblik på at sammenligne den gruppebaserede projekteksamen med individuel bedømmelse og den nye individuelle eksamensform. Styregruppen i ProjektGruppeEksamen består af professor Erik Laursen, professor Lone Dirckinck-Holmfeld og professor Anette Kolmos.

Yderligere oplysninger