Kommuner er mere opmærksomme på tilgængelighed

Borgere med funktionsnedsættelse, f.eks. kørestolsbrugere og gangbesværede, har i de senere år fået det lidt lettere, når de skal ind i offentlige bygninger.

Lagt online: 25.10.2007

Det tyder det på ifølge en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, som tilgængelighedsrådgiver Philip Jensen har gennemført. Gennem telefoninterview blandt kommunale byggesagsbehandlere i 37 kommuner og 29 bygherrerådgivere (arkitekter, ingeniører og entreprenører) har han spurgt, hvad de ved om bestemmelserne i byggelovgivningen om tilgængelighed i offentlige bygninger, og hvordan de eventuelt har brugt lovkravene.

"Det glade budskab er, at meget tyder på at der siden bestemmelserne trådte i kraft 1. januar 2005 er sket konkrete forbedringer af tilgængeligheden i offentlige bygninger, der ellers ikke ville være udført. Det dårlige budskab er, at der blandt både byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere stadig hersker en del usikkerhed om bestemmelserne”, siger Philip Jensen.

Bestemmelserne går blandt andet ud på, at når eksisterende offentlige bygninger skal ombygges, så skal de have mindst én niveaufri indgangsdør, sådan at f.eks. kørestole og barnevogne kan trille ubesværet ind i bygningen. Der skal også etableres handicaptoiletter, elevatorer og handicapparkeringspladser inden for en maksimalgrænse på 9 pct. af ombygningsomkostningerne.

I 'Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne', udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2006, er det vist, hvordan man i praksis kan gribe bestemmelserne an. Men vejledningen kunne godt være bedre, mener de interviewede. De peger næsten enstemmigt på, at det ville lette deres arbejde betydeligt, hvis vejledningen var bygget op som Bygningsreglementet, og hvis den var illustreret med gode tegninger. Især bygherrerne mener desuden, at vejledingen ikke er særlig præcist formuleret, så der kan opstå tvivl om bestemmelserne.

Undersøgelsen blev gennemført i november-december 2006. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2005, og på mange punkter er kendskabet og brugen af ombygningsbestemmelserne forbedret gennem det halvandet år, der er gået.

Gratis rådgivning og kurser om tilgængelighed

Hvis kommuner og rådgivere har spørgsmål om tilgængelighed, kan de få gratis hjælp hos SBi. Det kan være hjælp til gennemgang af tilgængelighedsforholdene af et eksisterende byggeri, eller vejledning og råd om processer og aktører på tilgængelighedsområdet. Det er bare at ringe og få en tilgængelighedsrådgiver i tale på SBi.

Kommuner og regioner har herudover mulighed for at få rådgivning om tilgængelighedsforhold med medfinansiering på 50 pct. af maksimum 25 timers rådgivning. Her tilbyder SBi rådgivningsydelser i forhold til:

  • Registrering af eksisterende forhold
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Projektvurdering
  • Opfølgning
  • Kursus (ca. 5 timer) i udarbejdelse af handlingsplan for øget tilgængelighed.

Herudover tilbyder SBi skræddersyede kurser, som afregnes efter instituttets normale timetakster.

Se eller download rapporten: 'Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser'.

Læs mere om tilskud til rådgivning, public service samt yderligere materiale om tilgængelighed.

Yderligere oplysninger