Kedelige friarealer i erhvervsområder

De er sjældent noget kønt syn, friarealerne rundt om landets erhvervsbyggerier. På bare græsmarker, lidt uden for byerne og langs motorvejene, ligger de forskelligartede virksomheder med deres parkeringsarealer og reklameskilte og ser kedelige og rodede ud.

Lagt online: 25.10.2007

"Forstædernes erhvervskvarterer lægger beslag på enorme arealresurser, i flere tilfælde helt op til 25 pct. af byens samlede areal, så det kan undre lidt, at områderne har så lille en plads i den bymæssige debat", siger seniorforsker Claus Bech-Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. Han har sammen med seniorforsker Knud Erik Hansen, ligeledes SBi, udarbejdet en pjece om, hvordan friarealerne kan tilføres oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter til gavn for bybilledet og landskabet.
Pjecen er finansieret og udgivet af Socialministeriet.

Offentligt og privat samarbejde skal bane vejen

Gennem interview med kommunale embedsmænd og en række grundejere samt registrering af friarealerne har forskerne analyseret seks meget forskellige erhvervsområder.

"For at opnå en succesfuld udvikling i områderne, er det væsentligt, at der hos kommunen og virksomhederne skabes en fælles forståelse for betydningen af arealernes samlede kvalitet", siger Knud Erik Hansen. Arbejdet med friarealer er et langsigtet projekt, fordi planter vokser og hele tiden ændrer karakter. Så til at komme i gang, har forskerne givet en række anbefalinger i pjecen.

De peger blandt andet på, at der i lokalplanen for områderne ikke kun skal stilles krav til etablering af friarealer. Planen skal også fastlægge rammer for pleje og vedligeholdelse samt rammer for en eventuel senere renovering af arealerne. Der bør også opstilles præcise retningslinjer for, hvordan den enkelte grundejer kan 'møblere' sin grund med skilte, vimpler og spotlights.

Desuden vil det være nødvendigt at have en fælles ramme for alle friarealerne, så indsatsen på de enkelte grunde ses i en større sammenhæng og kan forhindre, at den enkelte grundejer ikke ødelægger helheden.

Endelig vil det være en god ide at oprette en grundejerforening i områderne, som grundejerne er forpligtede til at være medlem af. Medlemsbidragene kan bidrage til friarealernes pleje og vedligeholdelse.

På baggrund af undersøgelsen vurderer Knud Erik Hansen, at de juridiske rammer for vedligeholdelse og pleje af grønne friarealer bør strammes op, så de ikke står i vejen for friarealernes forskønnelse.

Yderligere oplysninger