Gratis computer til alle nye energistuderende på AAU

Arbejdet med at skabe interesse for ingeniørfagene får et kreativt indspark mandag, når samtlige nye studerende på Aalborg Universitets energiuddannelse får en bærbar computer gratis. Initiativet giver klare fordele for både de studerende, universitetets undervisere og de virksomheder, der sponsorerer computerne.

Lagt online: 05.10.2007

Samtlige studerende på Energibasis på Aalborg Universitet (AAU) modtager en bærbar computer. Energibasis er introduktionsåret for de ingeniørstuderende, der er blevet optaget på AAU’s moderniserede energiuddannelse, og alle 23 studerende får mandag en bærbar PC med venlig hilsen fra AAU og en række virksomheder. Det opsigtsvækkende initiativ giver en række fordele for alle parter. De studerende slipper for at skulle betale for en computer, som på én gang er både dyr og helt nødvendig på et universitetsstudium, og for universitetet giver det mulighed for at planlægge dele af undervisningen på en ny måde.

- På en teknisk uddannelse som energistudiet er der brug for at kunne lave specielle beregninger og simuleringer, og de studerende arbejder ofte i laboratorierne, hvor dataopsamling med en computer er nødvendig. Når vi selv har været med til at skaffe de studerende en computer, ved vi med sikkerhed, at maskinerne kan håndtere opgaverne, og vi kan være sikre på, at alle har den rigtige software. Det giver nogle indlysende fordele i både undervisning og gruppearbejde, fortæller professor Lasse Rosendahl.

Tanken om at forære bærbare computere til de nye studerende opstod på AAU’s Institut for Energiteknik, og da idéen var forelagt de nye studerende, tog man kontakt til en række virksomheder, der nu sponsorerer computerne. Vattenfall, Aalborg Portland, Danfoss, Dantherm og Asetek er alle med til at gøre den nyskabende idé til virkelighed, men det betyder ikke, at de studerende på nogen måde involveres i aftaler med eller specifikke modydelser til disse virksomheder.

Til gengæld bliver de studerende via aftalen lettere opmærksomme på virksomhedernes eksistens, og i en tid, hvor der er rift om hver eneste nyuddannede ingeniør, er de gratis computere et simpelt instrument til at bringe virksomhederne i spil som potentielt interessante arbejdspladser, når de nye studerende en dag forlader Aalborg Universitet som energiingeniører. Allerede undervejs i uddannelsen kan det også være en fordel for virksomhederne at knytte bånd med de studerende via projektforløb og praktikophold, hvilket også er lettere at formidle, hvis de studerende har et forhåndskendskab til virksomheden.

Vattenfall, Aalborg Portland, Danfoss, Dantherm og Asetek har doneret i alt 210.000 kroner til initiativet med de gratis computere, som de studerende får udleveret mandag. Når de studerende forlader uddannelsen, eller hvis de skifter studium undervejs, skal computeren returneres.

Yderligere information

  • Professor Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 92 63, mobil 21 45 11 14
  • Kontaktpersoner på sponsorvirksomhederne: Jørgen Broen (Vattenfall, tlf. 27 87 57 49), Steffan Hansen (Danfoss, tlf. 29 49 50 71), Søren Konstmann Lausen (Aalborg Portland, tlf. 24 29 12 77), Jesper Themsen (Dantherm, tlf. 96 14 37 22) og Anders Saksager (Asetek, tlf. 96 45 30 02)
  • Generel pressekontakt: Tor Bagger Elmegaard, journalist, De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 96 35 96 44, mobil 20 73 68 45
  • De studerende får udleveret computerne mandag den 8. oktober kl. 10:30 på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14, lokale A416. Både undervisere og repræsentanter for virksomhederne vil være til stede, og pressen er velkommen.