Få styr på informationerne

Ny uddannelse på Aalborg Universitet skal hjælpe den offentlige forvaltning og det private erhvervsliv til bedre at kunne strukturere information og at vidensdele.

Lagt online: 24.10.2007

Der er et enormt effektiviseringspotentiale i optimeringen af muligheder for hurtigt at kunne overskue sagsgange og sager i organisationer, hvor kompleksiteten i informationsstrømmene er voksende, og vidensdeling er en nødvendighed. Der er opstået et behov for folk, som er opdaterede omkring arkiver, informationsstrømme og forvaltningen af informationer - specielt nu hvor den offentlige og private administration bliver mere og mere digital, og de gamle papirarkivers æra lakker mod enden.

Det er baggrunden for ideen om en ny uddannelse i Informationsforvaltning, der er opstået gennem et længere samarbejde mellem Aalborg Kommune/Aalborg Stadsarkiv og Historiestudiet.

Danmark er i øjeblikket det eneste land i Norden, som endnu ikke har en formel uddannelse inden for dette område - og der er efterspørgsel på netop disse kvalifikationer både i det private erhvervsliv og den offentlige forvaltning.

Aalborg Universitet er et oplagt sted at lægge denne uddannelse, da Aalborg Universitet arbejder både akademisk og professionsorienteret samt har en bred kontaktflade til den offentlige og den private sektor. Samarbejdet med Aalborg Stadsarkiv betyder, at der desuden vil kunne trækkes på en række arkivmæssige erfaringer.

I denne uge, 25.-27. oktober, afholdes et internationalt symposium “The Digital Revolution and the Future of Archives and Archivists” som startskud til en ny uddannelse i Informationsforvaltning på Historiestudiet ved Aalborg Universitet. Der er inviteret en række førende oplægsholdere fra USA, Canada og Europa til at komme med deres bud på, hvor arkivarprofessionen, som i øjeblikket er under stor forandring, befinder sig i dag, og hvordan vi skal forholde os til den digitale virkelighed. Endvidere vil vi få en række bud fra udland såvel som indland på, hvordan man bedst griber en ny ”Informationsforvaltningsuddannelse” an.

Det er planen at påbegynde den nye uddannelse - den første af sin type i Danmark - til efteråret 2008

Kontaktpersoner

  • Ulla Varnke Egeskov, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Telefon: 9635 9806, Email: ue@ihis.aau.dk
  • Jens Topholm, vicestadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv, Telefon: 9931 4231, Email: jt-kultur@aalborg.dk