Coaching-uddannelse klar til start på Aalborg Universitet

Som den første højere læreanstalt i landet udbyder Aalborg Universitet nu en videnskabeligt funderet masteruddannelse inden for feltet ”organisatorisk coaching”. Det første hold studerende er klar til studiestart d. 31. januar 2008.

Lagt online: 30.11.2007

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Organisatorisk Coaching er et efter- og videreuddannelsestilbud, som især henvender sig til ledere, konsulenter og andre organisatoriske forandringsagenter. Fokus i uddannelsen er at udvikle deltagernes praktiske færdigheder og teoretiske og organisatoriske forståelse af coaching som metode til organisations- og medarbejderudvikling. Uddannelsen varer to år på ½ tid. Den er tilrettelagt fleksibelt i en kombination af 3 tre-dages seminarer pr. semester samt it-støttede aktiviteter og individuel coaching. Der afsluttes med et Masterprojekt.

Coaching og kvaksalvere?

Selve coachingens popularitet kunne give anledning til mistænksomhed: Er det ikke bare gammel vin på nye flasker? Eller en pengemaskine? Er der mon ikke mange kvaksalvere blandt selvudnævnte coaches? Aalborg Universitet ønsker at være med til at præge udviklingen og gøre den til genstand for nærmere udforskning. Sætte turbo på de konstruktive potentialer og efter bedste evne dæmme op for de problematiske. 

I arbejdslivet er coaching og andre samtalebaserede baserede tilgange helt nødvendige værktøjer, når det drejer sig om at udvikle organisationer, hvor effektivitet og kvalitet kan gå hånd i hånd med medarbejdertilfredshed og et konstruktivt arbejdsmiljø. For at sikre den nødvendige kvalificering og professionalisering af coachingpraksis er der behov for at forankre og videreudvikle coachingbegrebet på et videnskabeligt grundlag.

Dette danner baggrund for, at man på Aalborg Universitet har fundet sammen i et forskningssamarbejde og som led heri i et samarbejde om at starte den beskrevne masteruddannelse med Organisatorisk Coaching som speciale.

Der er stadig ledige pladser, og det er derfor fortsat muligt at ansøge om optagelse.  

Kontaktinformation