Byggesektorens folk kan nu videreuddanne sig på AAU

Byggebranchen ser frem til at få opkvalificeret sine medarbejdere, så blandt andre bygningskonstruktører kan få ingeniørfaglige kompetencer. En ny type uddannelse på AAU skal afhjælpe ledelses- og kvalifikationsproblemer i byggeriet ved at videreuddanne folk uden ingeniørbaggrund.

Lagt online: 27.11.2007

Den danske byggesektor har i en periode efterspurgt nye muligheder for at kunne efteruddanne medarbejdere med mellemlange uddannelser. Gennem de seneste år med højkonjunktur og travlhed er der tabt mange penge på grund af dårlig opgavestyring og problemer med at skaffe tilstrækkeligt mange ledere og ingeniører. Disse problemer skal en ny type uddannelser på Aalborg Universitet (AAU) være med til at afhjælpe, hvor folk uden en civilingeniørgrad kan udvide deres faglige baggrund fra byggeriet med en kandidatuddannelse.

Hidtil har blandt andre bygningskonstruktører ikke haft nogen mulighed for at udvide deres uddannelser med færdigheder som civilingeniørernes, men fremover vil de med to år på den såkaldte Cand.scient.techn. i Byggeri & Anlæg stå med vigtige kompetencer. Hos erhvervs- og interesseorganisationen Dansk Byggeri hilser man AAU’s nye tilbud til byggeriets folk velkommen.
- Noget af det interessante ved de nye uddannelser er, at vi vil kunne få fagligt stærke kandidater, der samtidig har erfaringer fra byggebranchen og fra deres oprindelige uddannelse som for eksempel bygningskonstruktør og måske tillige en forudgående erhvervsfaglig uddannelse. De får både forståelse for praktiske forhold og en teoretisk ballast, siger direktør Michael Nielsen fra Dansk Byggeri.

Han peger blandt andet på, at der i byggesektoren er et stort behov for flere medarbejdere med en videregående uddannelse. Kun 10 procent af de ansatte i byggeriet har en videregående uddannelse, 60 procent har erhvervsfaglig uddannelse, og 30 procent er ufaglærte, så sammenlignet med andre brancher er der meget få med videregående uddannelser inden for byggeriet.

I stedet for en civilingeniørgrad giver den to-årige uddannelse titlen ”Cand.scient.techn. i Byggeri & Anlæg”. De studerende opnår samme akademiske niveau som civilingeniører, og målet er at kvalificere de studerende til at udvikle og præge fremtidens byggesektor. Hvad enten det drejer sig om at konstruere bygninger, implementere IT og kommunikationsteknologi i byggeriet eller styrke byggeproduktion og byggeprocesser, kan de nye kandidatuddannelser i Byggeri & Anlæg være med til at gøre en forskel i byggebranchen. Den to-årige uddannelse vil især være interessant for bygningskonstruktører, diplomingeniører og bacheloruddannede i byggesektoren, der gerne vil have stærkere kompetencer.

- Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, som den studerende allerede har fra sit hidtidige uddannelsesforløb og eventuelt fra hans eller hendes erfaringer fra erhvervslivet. På den måde opnår den studerende en dybere og mere specialiseret viden inden for sit fagområde, forklarer Henrik Brohus, der er studieleder for Byggeri & Anlæg på Aalborg Universitet.

Uddannelsen åbner efter nytår, og allerede før der blev åbnet for tilmeldinger har universitetet fået både positive tilbagemeldinger fra erhvervsliv og henvendelser fra interesserede ansøgere, der ad omveje har hørt om tiltaget. De studerende på den nye type byggeriuddannelse skal vælge en af de tre linjer Byggeledelse, Bygningsinformatik eller Bygge- & Anlægskonstruktion. Der er ansøgningsfrist til uddannelserne d. 15. december.

Fakta om de tre linjer:

  • Speciale i Byggeledelse: Byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Ud over rent tekniske fagområder dækker Byggeledelse fagområder som organisation, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. 
  • Speciale i Bygningsinformatik: Udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har medført et øget behov for medarbejdere med kompetencer til at deltage aktivt i blandt andet specifikation, design samt opbygning og digital integration af modeller i byggebranchens processer og produkter.
  • Speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion: De studerendes interesser vil blandt andet være hvordan bygninger dimensioneres, hvorfor bygninger konstrueres på en bestemt måde, og hvordan bygninger funderes.
  • En Cand.scient.techn.-titel (Candidatus Scientiarum Technologiae) tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Titlen er indført med den nuværende uddannelsesbekendtgørelse og henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Yderligere nformationer
 

  • Studieleder Henrik Brohus, Byggeri & Anlæg, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 85 39, mobil 40 18 30 42
  • Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 01 75
  • Generel pressekontakt: Tor Bagger Elmegaard, journalist, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 96 35 96 44