Biologi fuldender AAU’s naturvidenskabelige tilbud fra 2008

Fra sommeren 2008 kan nye studerende læse Biologi på Aalborg Universitet, efter at Videnskabsministeriet har godkendt den nye uddannelse. Målet er at skabe dygtige gymnasielærere samt biologer, der kan rådgive i brede, komplekse problemstillinger, og med godkendelsen kan AAU nu tilbyde samtlige store naturvidenskabelige uddannelser.

Lagt online: 20.12.2007

Det er det sidste store område, der har manglet i udbuddet af naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitet (AAU), men fremover vil studerende også kunne blive uddannet i Biologi. Videnskabsministeriet og det nye akkrediteringsråd, der skal godkende nye studier, har givet grønt lys for, at de første Biologi-studerende kan starte på Aalborg Universitet i sommeren 2008. Her og nu er en tre-årig bacheloruddannelse blevet godkendt, og derudover håber og tror man på AAU på, at også den to-årige kandidatoverbygning vil blive godkendt, når denne ansøgning skal behandles.

- Der er masser af spændende perspektiver i at få Biologi på Aalborg Universitet. Man kan sige, at vi satser på at uddanne en form for generalister i stedet for de meget snævert specialiserede biologer, der kan have svært ved at agere i brede og komplekse miljøproblemstillinger i det daglige rådgivningsarbejde, sådan som det foregår i kommuner og regioner, siger dekan Frede Blaabjerg fra De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på AAU.
Bedre rustet til rådgivning

Et hovedfokus for uddannelsen vil være at skabe biologer, der er bedre rustet til at arbejde som rådgivere i kommuner og regioner. Blandt andet skal relationerne til AAU’s faglige miljøer inden for miljøteknik og bioteknologi gøre de nye biologer i stand til at kommunikere med ingeniører, sådan som de vil skulle i rådgivningsarbejde. Derudover er bacheloruddannelsen i sig selv mulig at kombinere med andre fag på humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige uddannelser, hvis man går med en drøm om at blive gymnasielærer.

- At kunne tilbyde Biologi er en klar styrkelse af både vores miljøområde og af vores nye satsninger på life science- og sundhedsområderne. Med denne udvidelse har vi nu alle de store naturvidenskabelige uddannelser, og det er vigtigt for de studerende, der gerne vil være gymnasielærere. Det problemorienterede gruppearbejde tilfører desuden nogle vigtige aspekter til et fag, hvor samarbejdsevner er afgørende i et senere job, så man vil på Aalborg Universitet kunne få en Biologi-uddannelse, der ikke findes tilsvarende andre steder herhjemme, forklarer Frede Blaabjerg.

På Biologi-uddannelsen vil de studerende lære at vurdere og behandle avancerede problemstillinger i tværvidenskabelige miljøer, hvor naturvidenskab, sundhedsvidenskab og ingeniørvidenskab kobles sammen på en helt ny måde. For eksempel skal de traditionelle biologiske fagområder kombineres med redskabsfag som statistik, modellering, miljøret og projektledelse. Frede Blaabjerg forestiller sig desuden, at man på Biologi-uddannelsen i løbet af en årrække vil kunne vælge sig ind på én af to retninger enten inden for jord og planter eller inden for det menneskelige område, hvor AAU i disse år udvider med nye life science-tiltag.

Kontakt 

  • Dekan Frede Blaabjerg, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, tlf. 96 35 96 31, mobil 21 29 24 54. 
  • Lektor Jeppe Lund Nielsen, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, AAU, tlf. 96 35 85 06, mobil 50 91 30 30