Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed

"De første streger på arkitektens papir afgør ofte, hvor handicapvenlig en bygning bliver", siger Camilla Ryhl, der er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

Lagt online: 18.12.2007

Derfor er det meget afgørende, at arkitektstuderende har viden om tilgængelighed med i rygsækken, når de forlader arkitektskolerne som færdiguddannede. Camilla Ryhl er sammen med lektor Peder Duelund Mortensen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København ved at sammensætte en undervisningsplan, der skal øge de studerendes viden om, hvad personer med nedsatte funktioner har af behov til bygninger og boliger. Undervisningen skal løbe af stabelen på Kunstakademiets Arkitektskole til foråret 2008.

"I den senere tid, har vi oplevet en stigende interesse hos de studerende for at blive klogere på tilgængelighedsområdet. Derfor har vi nu lavet et dagskursus, som kan imødekomme behovet", siger Camilla Ryhl.

Umiddelbart lyder en dags undervisning ikke af så meget, men det er en flerdobling af den nuværende afsatte tid på kun et par timer i hele uddannelsesforløbet. Camilla Ryhl håber på, at kurset ad åre kan føre til endnu mere undervisning i det meget nødvendige emne.

SBi vil tilbyde en tilsvarende undervisning til andre arkitektuddannelser i Danmark, ligesom tilbuddet også gælder færdiguddannede arkitekter.

Design for alle

På tegnestuerne opleves hensynet til tilgængelighed ofte som begrænsende i forhold til bygningens udtryk og arkitektoniske kvalitet. Men de to hensyn behøver ikke at kollidere. Tværtimod kan de forenes i den designpraksis, der kaldes 'Design for alle', hvor mangfoldigheden bliver tænkt inde i designprocessen helt fra den tidlige planlægning. Det sikrer, at bygninger, boliger eller friarealer tilgodeser brugeren ud fra en livstidsbetragtning. Det betyder, at kørestolsbrugere, synshandicappede, gangbesværede, børn, personer med barnevogne, rollatorer, stokke, kufferter og tunge porser eller personer med hørenedsættelse kan færdes let og ligeværdigt.

Som eksempel på, at de to hensyn kan forenes er den verdenskendte engelske arkitekttegnestue Foster and Partners, der i samtlige projekter medtænker tilgængelighedsapektet på lige fod med bæredygtighedsaspektet. Tegnestuen er arkitekter på det nye elefanthus i Københavns Zoo, og her bliver det muligt for kørestolsbrugere at færdes uhindret rundt i hele gårdanlægget.

Et andet eksempel på, at der kan være opblødning på vej i holdningen til handicaptilgængelighed i designprocessen fremkom på en nylig afholdt nordisk konference om universel udformning – et andet ord for design for alle. Her erklærede de fremmødte arkitekter sig positive over for god tilgængelighed i deres fremtidige projekter.

"Det er nye og gode signaler", siger Camilla Ryhl.

Yderligere oplysninger