AAU og TARGIT indleder nyt forskningssamarbejde

En af verdens mest citerede databaseforskningsgrupper fra AAU skal sammen med virksomheden TARGIT i løbet af de næste tre år sætter en helt ny standard for anvendelsen af business intelligence (BI). TARGITs 155.000 brugere verden over får betydeligt lettere adgang til beslutningsunderstøttende virksomhedsdata.

Lagt online: 26.11.2007

TARGIT og forskere fra Aalborg Universitets Center for Dataintensive Systemer (Daisy) har netop indledt et treårigt udviklingssamarbejde, der skal højne kvaliteten af de beslutninger, der træffes med udgangspunkt i BI-løsningen TARGIT BI Suite. Målet er at udvikle en metode til, hvordan man hurtigere og mere præcist kan danne sig et overblik over en hvilken som helst situation og dermed blive endnu bedre til at træffe beslutninger og reagere dynamisk i forhold til den verden, der omgiver virksomheden.

TARGIT BI Suite er i forvejen et af de BI-værktøjer på markedet, der kræver færrest klik med musen for at analysere selv meget store mængder data, og forskergruppen fra AAU vil bidrage med endnu mere viden om den ”motor”, der finder de rigtige svar i dataene. Med lektor og ph.d. Torben Bach Pedersen i spidsen er forskerne eksperter i inddragelsen af andre former for komplekse og web-baserede data i BI-øjemed, og det åbner helt nye døre for, hvilke former for data man som leder kan basere sine beslutninger på: 

- TARGIT står foran et større pionerarbejde med at gøre eksempelvis dårlig presseomtale for en virksomhed eller kritik på en blog i en fjern afkrog af verden til en del af beslutningsgrundlaget i TARGIT BI Suite. Aalborg Universitet har i flere år været med helt fremme, når det gælder forskning i databaseteknologi, og derfor håber vi meget at kunne bidrage med konkret viden om, hvordan TARGIT kan optimere de klassiske mønstre for IT-understøttet ledelse. Den disciplin handler meget om at være i stand til at registrere, hvordan selv helt små ting kan påvirke driften af en virksomhed, og det vil være en afgørende parameter i næste generation BI-værktøjer, siger Torben Bach Pedersen, lektor og ph.d. ved AAU.

- Jo hurtigere man som leder kan sætte ind med en korrekt og tilbundsgående analyse og efterfølgende beslutning, jo større er chancerne for, at virksomheden formår at reagere dynamisk på en kritisk påvirkning af driften. I en så kompleks og global verden, som den vi lever i, kræver det en form for indbygget radar i BI-værktøjerne, og det er den, vi sammen med Aalborg Universitet er gået i gang med at sætte en helt ny standard for, siger udviklingsdirektør i TARGIT Morten Middelfart, der som en del af samarbejdet skal tage en Ph.D.-grad i datalogi, oven i den Ph.D.-grad han allerede har i IT-understøttet ledelse.

Daisys forskning i databaseteknologi og herunder BI, er af et internationalt panel bestående af blandt andre Grundforskningsfondens direktør Thomas Sinkjær anerkendt som værende internationalt førende og blandt verdens mest citerede.

Yderligere information 

  • Lektor Torben Bach Pedersen (th. på foto), Center for Data-intensive Systemer (Daisy), Aalborg Universitet, tlf. 96 35 99 75, mobil 60 62 16 08 
  • Udviklingsdirektør Morten Middelfart (tv. på foto), TARGIT, tlf. 26 32 19 17
  • TARGIT blev grundlagt i 1986 og er i dag Danmarks største udviklingshus inden for business intelligence. Kerneproduktet TARGIT BI Suite distribueres af mere end 250 samarbejdspartnere verden over.  
  • Center for Data-intensive Systemer (Daisy) blev grundlagt i 2006 som et forskningscenter på Aalborg Universitet. Daisy tager del i både kortere og længerevarende forskningsprojekter inden for data-intensive systemer, databaseteknologi og business intelligence.