Aalborg Universitet åbner afdeling i Indien

Aalborg Universitet åbnede fredag en afdeling i Indien, der skal videreføre den stærke nordjyske tradition inden for forskning i trådløs kommunikation og mobilteknologi.

Lagt online: 07.12.2007

På Indiens ældste universitet i Kolkata, der tidligere var kendt som Calcutta, underskrev rektor Finn Kjærsdam fredag en ny aftale på Aalborg Universitets vegne. I stedet for blot at skabe et samarbejde mellem Kolkata University og Aalborg Universitet indebærer aftalen, at der oprettes en egentlig afdeling af Aalborg Universitets anerkendte Center for Teleinfrastruktur (CTIF) i Kolkata, sådan som det også skete, da man etablerede en CTIF-afdeling i Rom for lidt over et år siden.

CTIF i Aalborg, som ledes af den indiske professor Ramjee Prasad, er samlingspunkt for den omfattende forskning i trådløs kommunikation, som AAU har markeret sig med i mange år. Det er også professor Prasad, der via indiske regeringsmedlemmer har skabt kontakten til hjemlandet for at styrke det globale element i forskningen og for at sikre, at Danmark via internationale samarbejder fortsat kan være med i front. Flere indiske universiteter var interesserede i at huse en CTIF-afdeling, men regeringen valgte at pege på det prestigefyldte Kolkata University. 

- Kolkata University er Indiens ældste og mest prestigefyldte universitet, og vi er beærede over, at de har ønsket at få Aalborg Universitet som samarbejdspartner inden for dette perspektivrige og betydningsfulde forskningsområde, siger rektor Finn Kjærsdam.

I den kommende tid skal man konkretisere de ambitioner, der blev sat underskrift på ved fredagens højtidelighed i Indien. Blandt planerne er udvekslinger på Ph.D.-området, etablering af et egentligt forskningscenter med eget laboratorium, fælles ansøgninger om økonomiske midler samt en generel udvidelse af det faglige miljø for forskerne begge steder.