TV og medier: Forskningscenter baner vej for europæisk konsortium

I de kommende år vil tv-mediet ændre sig grundlæggende på grund af digitaliseringen af det jordbaserede sendenet og udviklingen af nye mobile og håndholdte modtageapparater. I Danmark vil der inden for de følgende 3-4 år formentlig blive mellem 20 og 30 tv-kanaler til rådighed udsendt over det jordbaserede net. Dette vil kunne skabe et betydeligt marked for digitalt modtageudstyr. I den forbindelse skal Forskningscentret InDiMedia, Aalborg Universitet sammen med organisationen EuroITV, skabe grobund for et Europæisk konsortium over de næste 1½ år.

Lagt online: 24.11.2006

Arbejdet kommer til at bestå af frembringelsen af viden om brugen af interaktive, digitale teknologier samt af interaktivt, digitalt indhold med henblik på at generere simple og brugervenlige systemer og oplevelsesrigt og engagerende indhold for brugerne. Konsortiet skal bestå af videninstitutioner og virksomheder.

Ankerpersonen på projektet er professor i interaktive digitale medier, Jens F. Jensen, udtaler:
… forudsætningen for, at de kommercielle muligheder indfries, er ikke mindst, at den nye teknologi ledsages af indhold og tjenester, der er relevante og meningsfulde for brugerne. Derfor kræver udviklingen af digitale medieteknologier, at viden om den mediemæssige brugssituation medtænkes i hele udviklingsprocessen.

Projektet tager udgangspunkt i hele værdikæden for digitale medier, idet integrationen af og synergien mellem kædens led er forudsætningen for skabelsen af optimale brugerrelevante produkter.

Til realisering af projektet har Programkomiteen for Kreativitet, Innovation, Nye produktionsformer og Oplevelsesøkonomi givet en bevilling på kr. 1,2 mio. til yderligere udvikling.

For yderligere oplysninger om projektet

Læs mere om Forskningscentret InDiMedia