Svend Andersen Fonden støtter smerteforskning

Svend Andersen Fonden har bevilget 1.6 mio kr til et projekt om bevægelsessmerter muskelfunktion. Fondsbestyrelsen overrækker bevillingen på Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, torsdag d. 7. december.

Lagt online: 05.12.2006

Muskel- og skeletlidelser er en folkesygdom i Danmark. Smerterne er blandt de hyppigste symptomer hos patienter i såvel primær som sekundærsektoren og formentlig en af de hyppigste årsager til langtidssygemelding og uarbejdsdygtighed. Eksempelvis er lændesmerter en hyppig lidelse relateret til bevægeapparatet, og både museskader og ensformige arbejdsprocedurer i industrien er andre kilder til bevægeapparatsmerte.

Svend Andersen Fonden har bevilget 1.6 mio kr til projektet "Bevægeapparatsmerte og deres indflydelse på bevægelser og muskelfunktion" under ledelse af lektor Thomas Graven-Nielsen og professor Lars Arendt-Nielsen. Forskningen skal gennemføres ved Laboratoriet for Muskel og skeletsmerte, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet.

Bevægelser med nedsat udsving, kraft og hastighed er karakteristiske hos patienter med bevægeapparatsmerte. I dag er genoptræningsforløb af patienter med bevægeapparatsmerte hovedsageligt erfaringsbaseret, eftersom sammenhængen mellem funktionen af muskler og muskelsmerte ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Eksempelvis er der i dag ingen konsensus omkring den optimale behandling af lændesmertepatienter.

Formålet med forskningsprojekt er at klarlægge, hvilke mekanismer centralnervesystemet benytter, når muskler skal arbejde under smerte. Det forventes at et mere optimalt og evidensbaseret behandlingsforløb kan opnås, når effekten af smerte på den motoriske kontrol klarlægges. Fondsbevillingen skal benyttes til at sikre gennemførelse af en række studier omkring smertes effekt på funktionen af muskler.

Bestyrelsen for Svend Andersen Fonden overrækker bevillingen på Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, torsdag d. 7. december kl 17.

For yderligere information