Stærkt brug for voksenundervisning i udkantsområderne

Hvis beskæftigelse og velfærd i udkantsområderne skal modstå presset fra globaliseringen, er der et stort behov for kompetenceudvikling for de kortuddannede, siger professor Palle Rasmussen fra Aalborg Universitet.

Lagt online: 08.12.2006

Et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Nordjyllands, Sønderjyllands og Viborg Amter afsluttes i disse dage. Formålet er at skabe mere og bedre erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i udkantsområderne.

Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet deltager i projektet med forskningsmæssige bidrag. Det er undersøgelser af nye metoder, tilrettelæggelse og pædagogik. Den nye viden skal bruges til udvikling af uddannelsessystemet.

Voksenundervisning i tilknytning til virksomheder

Projektet peger på, at den almene voksenundervisning (VUCs område) er vigtig for at sikre de kortuddannede de almene kompetencer, som i stigende grad er nødvendige. Der er i projektet især blevet arbejdet med tilrettelæggelse af almen voksenundervisning i tilknytning til virksomheder og lokalområder. Dette kan være et vigtigt bidrag til at sikre adgangen til den almene voksenundervisning, ikke mindst uden for de større byer.

- Vores forskning viser, hvordan almen voksenundervisning kan knyttes til og tones mod arbejdslivet, og dermed gøres mere relevant og tilgængelig for voksne, som har behov for kompetenceudvikling, udtaler professor Palle Rasmussen fra Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU, som har været leder af forskningen i projektet.

Projektet viser, at den almene voksenundervisning kan spille en vigtig rolle i styrkelse af de kortuddannedes kompetencer.

- Derfor er det vigtigt, at den almene voksenundervisning og VUC-området ikke bliver glemt, når arbejdsmarkedets parter sammen med det offentlige forhandler om reformer af voksen- og efteruddannelserne, pointerer Palle Rasmussen.

Fakta om projektet

Projektet med navnet KOM-UD (KOMpetenceudvikling i UDkantsområderne) er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Voksenuddannelsescentrene i Nordjyllands, Sønderjyllands og Viborg Amter. Projektet er støttet af EU's Socialfond. Det har varet i 2½ år. Forskningsdelen har haft et budget på ca. 3,5 mio. kr.

For yderligere information