Populær vejleder blev Årets Underviser

Mikkel Thranes popularitet blandt de studerende, og hans engagement som både projektvejleder og underviser er værd at påskønne. Derfor er den populære adjunkt blevet udnævnt som Årets Underviser 2006 ved Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Lagt online: 13.12.2006

Det er en særdeles afholdt underviser og vejleder, der af studerende og ledelse på Aalborg Universitet er blevet udnævnt til Årets Underviser 2006 ved Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Mikkel Thrane modtog ved et arrangement mandag d. 12. december hæderen, der også rummer en pengepræmie.

Mikkel Thrane, der er 35 år og bor i Århus, er uddannet civilingeniør i miljøplanlægning fra AAU og underviser primært inden for det område, der kaldes Environmental Management. Det er især livscyklusvurderinger og ecodesign, årets underviser har fokus på, hvilket vil sige, at hans fagområde især handler om, hvordan produkter og produktionsprocesser belaster miljøet, og hvordan man i virksomheder kan indtænke miljøspørgsmål og skabe forbedringer i produktionen.

Det var en større gruppe af Mikkel Thranes studerende, der indstillede ham til prisen som Årets Underviser. I deres begrundelse forklarer de, at det ”ikke alene vil være en skam, men nærmest upassende, hvis ikke vi gør vores bedste for at give Mikkel den anerkendelse, han så rigeligt har fortjent”. Blandt de studerendes mange og meget rosende ord om Mikkel Thrane er, at de studerende kan mærke, at han brænder for sine emner, og at han formår at videregive denne følelse til de studerende. Han er velstruktureret og gør meget ud af at inddrage de studerende i undervisningen.

På Aalborg Universitet er det projektorienterede arbejde i grupper af stor betydning, og roserne til Mikkel Thranes evner som vejleder er endnu større end undervisningsroserne. Han er begejstret for stoffet, har en evne til at få hver gruppe til at føle sig helt speciel og er ambitiøs på de studerendes vegne. Blandt andet har han opfordret og hjulpet en gruppe til at skrive en videnskabelig artikel til et internationalt tidsskrift, flere måneder efter hans egentlige opgaver som vejleder var afsluttet.

Mikkel Thranes engagement og hans opfordring til de studerende om at række ud mod verden og skabe kontakter internationalt har også haft betydning for, at fakultetets dekan Frede Blaabjerg bakkede op om valget af Mikkel Thrane som Årets Underviser 2006. Mikkel Thrane er desuden overordnet koordinator for, hvordan 7. og 8. semester på Environmental Management-uddannelsen på Aalborg Universitet arrangeres.

Kontakt

  • Adjunkt Mikkel Thrane, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, AAU, tlf. 96 35 83 16.
  • Generel pressekontakt: Tor Bagger, journalist, Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 96 35 96 44.