Ny uddannelse skal give psykologkyndige til industrien

1. september starter den ny 5-årige uddannelse i Produkt- og Designpsykologi ved AAU. Uddannelsen henvender sig til studerende, der interesserer sig for psykologi og samtidig har en begejstring for teknologi.

Lagt online: 12.06.2007

Hensigten er at uddanne kandidater, som kan anvende psykologiske teorier og metoder i produktudvikling og designprocesser til gavn for danske og udenlandske højteknologiske virksomheder. Produkt- og designpsykologi er en cand.scient.-uddannelse, der er forankret på det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet.

Uddannelsen er den første af sin art i Danmark, men findes allerede i forskellige versioner i udlandet. Her kaldes den ofte Engineering Psychology eller Human Factors Engineering. Aalborg Universitet har særlige forudsætninger for at starte denne uddannelse, fordi der her som det eneste sted i Danmark i forvejen findes uddannelse og forskning i ingeniørvidenskab og psykologi (cand.psych.).

”Industriens behov for kandidater med en uddannelsesbaggrund i Produkt- og Design-psykologi er allerede markant, men vil efter alt at dømme tiltage de kommende år,” siger Christian Jantzen, som er studieleder for Psykologi på AAU. Det skyldes den større vægtning af brugbarheden i udviklingen og salget af produkter. ”Selv en simpel brød-rister indeholder i dag så mange funktioner, at den er uhåndterlig for de fleste brugere, hvis ikke den er designet, så der er taget hensyn til menneskelige beslutningsprocesser og andre kognitive forhold i udviklingsfasen. Dette gælder i endnu højere grad for store kontrolsystemer, fx et flys cockpit, der i pressede situationer skal være konstruerede efter den logik, som kendetegner menneskets opfattelsesevne og handlemåder.”

Ove Andersen, studieleder for Elektroniske Systemer, supplerer: ”Alle steder, hvor man arbejder med grænsebrugerflader er det nødvendigt med folk, der har indsigt i psykologi, så produktet kan gøres hensigtsmæssigt. Oplevelsesøkonomien, der i høj grad har appel til menneskelige følelser og stemninger, øger dette behov yderligere.” Man kan sige, at teknikken i sig selv ikke i fremtiden bliver den vigtigste konkurrence-parameter. ”Alle kan lave mere eller mindre avanceret teknologi. Det afgørende er, at teknikken er enkel, letforståelig eller sjov og udfordrende at bruge”, siger Christian Jantzen.

”For at produkter vitterlig kan opfylde disse krav, så forudsætter det, at de folk, der designer produktet, forstår sig på psykologi”, siger Ove Andersen. Det er netop den viden, den ny uddannelse skal bibringe de kommende studerende. ”Men det er lige så afgørende, at kandidaterne kan begå sig i en industriel virkelighed. Så det kræver også, at de har omfattende ingeniørfaglige kompetencer.”

Uddannelsen er bygget således op, at ingeniør- og psykologifaglige problemstillinger er integreret fra starten af uddannelsen, så de studerende lærer at tænke psykologiske aspekter ind i konkrete designmæssige problemstillinger. ”Vi kommer hverken til at uddanne psykologer, der ved lidt om teknik, eller ingeniører, der har haft et lynkursus i grundlæggende psykologiske forhold. Idealet er at uddanne ’psykologiingeniører’ – altså Human Factors Engineers”, siger Christian Jantzen afsluttende.

Uddannelsen forventer at optage 50 studerende per årgang og en gymnasial eksamen med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau er forudsætningen for optagelse.

Nærmere oplysninger

  • Institutleder Christian Jantzen på tlf. 96 35 90 23.