Musikterapistuderende til New York med Victor Borge og Louis Armstrong

To amerikanske fonde med henholdsvis Victor Borge og Louis Armstrong som bagmænd baner vej for en ung musikterapistuderendes praktikophold på The Louis Armstrong Center for Music & Medicine ved Beth Israel Medical Center i New York. Det markerer samtidig starten på et nyt samarbejde mellem 5 nordiske musikterapiuddannelser og hospitalet i New York.

Lagt online: 15.12.2006

I 1963 oprettede Victor Borge og New York-advokaten Richard Netter fonden Thanks To Scandinavia i taknemmelighed over de skandinaviske borgeres hjælp til jøderne under 2. verdenskrig. Fonden har siden uddelt stipendier til studerende og forskere fra de nordiske lande, så de kunne studere i USA. Indtil nu har det især været medicinstuderende og læger, som har fået glæde af stipendierne, men sidste skud på stammen er en aftale mellem Thanks To Scandinavia, Beth Israel Medical Center (et stort hospital i hjertet af New York) og de 5 nordiske musikterapiuddannelser (Aalborg, Oslo, Bergen, Stockholm, Jyväskylä). Aftalen sikrer, at to nordiske musikterapistuderende (kandidatstuderende) og to forskere årligt kan få hhv. 3 måneders praktikophold og 2 ugers studieophold med alt betalt.

De to første studerende er netop blevet udvalgt, og den ene af dem er Kaja Elise Enge, 9. semesterstuderende på AAU’s musikterapiuddannelse. Hun skal tilbringe månederne februar-april på Beth Israel Hospitalet – sammen med en studerende fra Bergen og 5-6 amerikanske studerende, som også er i praktik der.

Et meget anderledes hospital

Beth Israel Medical Center er et meget spændende hospital – af en type vi ikke kender i Danmark. Hospitalet har både indlagte og ambulante patienter, og der er tilbud til mennesker i alle faser af et sygdomsforløb: forundersøgelse, akutfasen (operation), rådgivning, rehabilitering og palliativ pleje (smertelindring). Hospitalet iværksætter også sundhedsprojekter i lokalsamfundet. Der arbejdes tværfagligt, og personalegruppen tæller som en naturlig ting også psykologer, fysio- og ergoterapeuter og altså også musikterapeuter.

Beth Israel Medical Centers musikterapiprogram er finansieret af en anden kendt musikers penge – det hedder derfor The Louis Armstrong Center for Music & Medicine. P.t. er der ansat 7 musikterapeuter, som arbejder inden for en lang række medicinske områder. I Danmark og det øvrige Norden er der næsten ingen musikterapistillinger inden for det somatiske områder, så vi har meget at lære af amerikanerne, som har årtiers erfaring med musikpsykoterapi til medicinske patienter i alle aldre.

Den nye samarbejdsaftale, som blev udformet og underskrevet i New York i oktober, sikrer at der også i Norden kan opbygges en viden om og efterhånden en ekspertise inden for området. De fem nordiske uddannelser har en plan om at følge initiativet op med oprettelsen af en Nordisk Sommerskole i Musikterapi, som skal udbyde årlige ugekurser i Musikterapi til medicinske patienter.

Yderligere information