Musikterapeut blev Årets Underviser på Humaniora

De studerende ved Det Humanistiske Fakultet har peget på lektor og musikterapeut Ulla Holck som Årets Underviser på humaniora. Det er især hendes evner som inspirerende og engageret underviser, der har bragt titlen i hus.

Lagt online: 13.12.2006

Ved et arrangement den 13/12 har Det Humanistiske Fakultet uddelt prisen som Årets Underviser til Ulla Holck. Med æren følger også en pengepræmie.

Ulla Holck er ansat som lektor på musikterapiuddannelsen på AAU. Lektoransættelsen indbefatter, at halvdelen af arbejdstiden finder sted på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Ulla Holck er desuden leder af musikterapiuddannelsen.

På musikterapiuddannelsen underviser hun primært i musikterapi med børn og unge, enten med betydelig funktionsevnenedsættelse eller med psykiatriske problemstillinger. Endvidere underviser hun i kvalitative forskningsmetoder, hvor hun bl.a. har udviklet en forskningsworkshop i Kvalitativ (Video-)Observation. Undersøgelsesmetode og -principper herfra kan de studerende dels bruge i forbindelse med forberedelse til supervision i praktikperioderne, dels til forberedelse til specialeskrivningen. Hun har desuden eksperimenteret med diverse undervisningsformer og midler, med fokus på forskellige måder at fremme de studerendes læringsprocesser og medansvarlighed for samme.

Mange gode grunde

De studerende skrev bl.a. om Ulla Holck:

” Udover en stor faglig viden, synes jeg hun underviser på en levende og spændende måde - men mest af alt virker hun ægte. Ægte på den måde, at hun står ved den hun er og hun tager sig selv alvorlig og andre med.”

” Hendes mange års erfaring, enorm viden på sit eget område og ikke mindst brede orientering i såvel sit eget fag som nærliggende relevante fagområder gør Ulla Holck til en utrolig inspirerende underviser, der evner at tilføje nye tanker til musikterapifaget og ikke mindst formidle dette til de studerende."

"Som underviser kan UH som ingen anden inddrage alle studerende i undervisningen idet læresituationen ikke blot fungerer som en envejskommunikation men involverer hver enkelt studerende, dennes spørgsmål og tanker omkring det pågældende emne."

"Ved opgaveskrivning er UH en usammenlignelig vejleder der evner at kaste mange nye vinkler på den studerendes indsendte materiale. UH er altid velforberedt og respekterer dermed den studerendes tid og arbejde. UH evner at skabe overblik over de mest kaotiske tekster og hjælpe den studerende til at forme teksten i en givende retning."

"Som studerende, der modtager undervisning af UH oplever jeg at UH brænder for sit fag og med sin kompetence, ihærdighed, punktlighed, og aldrig svigtende forberedelse samt humor og egne meningers mod evner hun at engagere de studerende til at finde og udvikle sine egne faglige kompetencer.”

Kontakt

  • Lektor Ulla Holck, Musikterapi, Inst. for Kommunikation, AAU, tlf. 9635 9107