Læring skal give mening

Nye forskningsresultater viser, at elever lærer bedst, når de kan se en klar sammenhæng mellem uddannelsen og det de håber at beskæftige sig med senere. Elevernes forestillinger om fremtidig identitet spiller en afgørende rolle for, hvad de finder meningsfuldt at lære. Læring er altså ikke blot et spørgsmål om at akkumulere information og viden, det er også et spørgsmål om identitet, hævder psykolog Lene Tanggaard Pedersen fra Aalborg Universitet, der har lavet undersøgelsen blandt elever på erhvervsuddannelserne. Hun har forslag parat til, hvordan undervisningen kan blive bedre.

Lagt online: 15.11.2006

- Hvis man på skolerne anlægger denne optik, hvor identitet er nøglen til forståelse af læring, vil man kunne forbedre samspillet mellem skole og praktik væsentligt. Skolerne skal lære at tilrette undervisningen sådan, at den forbindes og kobles med elevernes fremtidsvisioner. Så vil man kunne motivere eleverne langt bedre, og samtidig forebygge frafaldet på uddannelserne. Det skal gøres meget tydeligt for eleverne, at der ofte er en forbindelse mellem matematik, samfundsfag, engelsk og så det at være en dygtig håndværker, argumenterer Lene Tanggaard Pedersen.

Skolen skal også give mening

I praktikken har eleverne som regel ikke problemer med at se en mening med deres deltagelse, hvorimod flere af eleverne har vanskeligheder med at se en mening med skolen. En større grad af konkret samarbejde, fælles projekter på tværs af skole og praktik, og at lærere og praktikansvarlige hjælper eleven med at se forbindelser mellem skole og praktik kan øge elevernes engagement - også på skolen. Man kan også på skole og i praktik give rum og stille materialer til rådighed, så eleverne kan arbejde med deres egne projekter.

Mange af de interviewede elever fortæller nemlig, at de oplever at lære mest, når de arbejder med deres egne projekter, design af forstærkere eksempelvis eller ideer til egen virksomhed. Her lærer de ofte af hinanden, og der ligger i det hele taget en kæmpe ressource gemt, hvis man bliver bedre til at udnytte, at eleverne kan lære af hinanden, undervise hinanden og evt. indgå i projekter på tværs af klassetrin.

- Pointen om forbindelsen mellem identitet og læring betyder også, at når eleverne udviser 'indlæringsvanskeligheder', så kan det være fordi, de ikke kan se mening med uddannelsen. De har ikke nødvendigvis en indre defekt og det afgørende må være at arbejde med en fleksibel uddannelsesplanlægning, der kan hjælpe "svage" elever med at se mening og få adgang til at deltage på måder, der lige netop udfordrer dem, forsætter Lene Tanggaard Pedersen.

Evaluering skal udvikle eleven frem for blot at kontrollere

Lene Tanggaard Pedersen har for kort tid siden udgivet bogen ”Læring og Identitet”, hvori forskningsresultaterne omtales. I bogen giver hun også konkrete forslag til, hvordan undervisningen og ikke mindst tilrettelæggelsen af den kan forbedres. Hun henviser bl.a. til, at man bør arbejde langt mere systematisk med læreplaner set som et felt af læringsressourcer fra elevernes perspektiv.

Hun mener også, at man både i skole og i praktik bør arbejde med en langt mere udviklet evalueringskultur. Det duer ikke, at man som nu ofte kun henlægger evaluering til eksamen og afgivelse af formelle point på nogle evalueringsskemaer. Den evaluering, der fremmer elevernes læring, handler om dagligdags tydelig positiv og negativ feedback fra svendene og lærere og et klap på skulderen fra mester. Det er anerkendende evaluering i øjenhøjde, der rykker læreprocesser fremad, mens formel evaluering mere har en kontrollerende funktion

Kontakt

  • Lene Tanggard Pedersen, adjunkt ved Inst. for Kommunikation, Psykologi, Telefon 9635 9039 (Mobil: 40 78 12 00), E-mail: lenet@hum.aau.dk

Mere om bogen "Læring og Identitet" fra Aalborg Universitetsforlag