Kvalitetssikring af uddannelser

Aalborg Universitet vil have fælles kvalitetssikring af uddannelser sat på den europæiske dagsorden.

Lagt online: 23.11.2006

Aalborg Universitets har sat et nyet initiativ i søen til indførelse af et fælles evalueringskoncept på de ordinære uddannelser. Og det vækker ikke kun stor interesse i Danmark men også ude i Europa.
Således deltager dekan Ole Prehn, som repræsentant for Aalborg Universitets ledelse, i disse dage i en stor europæisk konference i Munchen, hvor han er inviteret til at præsentere et ”paper” om: De interne processer i forbindelse med planlægning, organisering og implementering af systemer til sikring af kvaliteten i uddannelserne.
Konferencen European Forum for Quality Assurance i München og er organiseret af sammenslutningen af de europæiske universiteter EUA (European University Association).

Det konference-paper, som Ole Prehn præsenterer, beskriver på teoretisk og praktisk plan det fælles evalueringskoncept, som er ved at blive indført på Aalborg Universitets uddannelser. I korte træk omfatter det et fælles on-line evalueringsskema via systemet SurveyXact. Systemet sikrer bl.a. indsamling af sammenlignelige og især kvantitative data, der dels kan offentliggøres, og dels kan anvendes i forbindelse med den kommende akkreditering af de videregående uddannelser i 2007.

Den fælles evaluering skal ikke stå alene men opfølges gennem kvalitative tiltag fra det enkelte studiums eller studienævns side. Den fælles evaluering kombineret med kvalitative tiltag vil således bidrage til universitetets kvalitetssikring af uddannelserne og til udvikling af disse.

For yderligere information