Industrifolk: AAU er næstbedst i Europa

En europæisk brancheorganisation har undersøgt industriens syn på de mange forskningscentre inden for effektelektronik, og billedet er tydeligt: Aalborg Universitet er blandt de allerbedste.

Lagt online: 15.11.2006

Den europæiske brancheorganisation EPSMA (European Power Supply Manufacturers Association) har i en undersøgelse identificeret Europas førende universiteter inden for forskning i effektelektronik, her i blandt Aalborg Universitet. Effektelektronik er fremtidens energiteknologi, der omdanner elektrisk energi fra én form til en anden, og den anvendes både i forbrugsapparater som tv, køleskabe og pumper, og i vindmøller, solceller og lignende. Gennem spørgsmål til Europas forskningsgrupper undersøgte EPSMA branchefaktorer, forskningens omfang, økonomiske forhold og flere andre emner. Et af spørgsmålene gik på hvilke universiteters forskningsgrupper, der er Top 5 i Europa. Som det eneste universitet i Norden er AAU repræsenteret på den samlede listes andenplads. Aalborg Universitets Sektion for Effektelektroniske Systemer er i Europa kun overgået af ETH Zurich i Schweiz.

- Det er en rigtigt flot bedømmelse, vi har fået i EPSMA-undersøgelsen, og jeg hæfter mig især ved, at det er en brancheorganisation, der laver har lavet en forskningsundersøgelse blandt industrifolk. Det vil altså sige, at det er de tungeste industrispillere på området, der har peget på os som en del af den europæiske top, siger dekan Frede Blaabjerg.
- Vi har i mange år har haft et tæt samspil med industrien, men resultatet her beviser, at vi samtidig har formået at holde et højt niveau på det akademiske plan. Og så er jeg da glad for, at det i så høj grad lykkes vores folk at komme ud over rampen, så der bliver lagt mærke til resultaterne internationalt, siger Frede Blaabjerg, der selv gennem flere år har været professor på netop Sektion for Effektelektroniske Systemer.

Også respekt blandt forskerkolleger

Undersøgelsen identificerede ca. 30 europæiske forskergrupper med stærkt fokus på effektelektronik.
- Det er tydeligt, at mange af de væsentligste udviklingsområder i den elektroniske industri i det kommende årti ligger i effektelektronikken. EPSMA ønsker at arbejde tættere sammen med de vigtigste forskergrupper på universiteterne i Europa for at kunne synliggøre effektelektronik som det mest attraktive område for nye ingeniørstuderende, siger Matthew Towers fra EPSMA Sekretariatet i en pressemeddelelse.

Ifølge Frede Blaabjerg kan AAU’s succes på dette område også ses på de mange videnskabelige artikler, der præsenteres på de internationale konferencer, og på at andre forskere citerer disse artikler. I øjeblikket bliver AAU-artiklerne fra Sektion for Effektelektroniske Systemer citeret i 5-10 procent af alle konferenceartikler. Det vil sige, at en stor del af den nye viden, der produceres på området, læner sig op ad forskningsresultater fra Aalborg.

Fakta

  • EPSMA (The European Power Supply Manufacturers Association) blev stiftet i 1995 for at fremme interesserne inden for den europæiske energiforsyningsindustri. Sammenslutningen har ca. 30 medlemmer fra 13 lande og repræsenterer herigennem flere end 8000 personer.
  • EPSMA er et forum for diskussion og udvikling af området og arbejder blandt andet med regulerings- og standardiseringsspørgsmål, mod handelsbarrierer og som bindeled mellem industri og uddannelsessystemer.
  • De førende forskergrupper på de europæiske universiteter findes ifølge EPSMA’s undersøgelse på ETH Zurich i Schweiz, AAU i Danmark, Aachen i Tyskland, Delft i Holland samt Madrid, Spanien og Nottingham, England på en delt femteplads. Se hele EPSMA-pressemeddelelsen.

Kontakt

  • Dekan Frede Blaabjerg, Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 96 35 96 31, mobil 21 29 24 54.