Europodians: Sprogkursus på din iPod

Aalborg Universitet er den danske partner i et nyt prestigefyldt EU-projekt, Europodians. Projektet skal udvikle sprogkurser, som skal kunne følges ved hjælp af bærbare medier. Det placerer sig i en førende position inden for udviklingen af sprogkurser til en bred vifte af europæiske sprog, repræsenteret ved de 12 deltagende lande, hvoraf de fleste er nye EU-lande.

Lagt online: 20.11.2006

Sprogkurserne skal som nævnt kunne følges ved hjælp af alle slags bærbare medier, fx iPods, Palms, mobiltelefoner og lomme-pc’er. Set i lyset af den voksende brug af Mp-3 og Mp4-afspillere, der er i stand til at lagre, udveksle, bearbejde og gengive alle slags multimediefiler, vil projektet udforske deres pædagogiske anvendelse, specielt hvad angår læring og selvstudium af sprog for universitetsstuderende.

Lektor Rita Cancino fra Institut for Sprog, Kultur og Æstetik på Det Humanistiske Fakultet skal være den lokale koordinator på projektet. Fra AAU deltager endvidere lektor Lene Yding.

”Vores projekt er et skridt fremad inden for udviklingen af multimediemateriale til brug i forb. m. sprogindlæring, med særligt henblik på brugere af mobil teknologi. I en verden, hvor mennesker rejser mere og mere, ønsker vi at udvikle en række sprogkurser, der er bærbare, redigerbare og interaktive - til mobile afspillere” udtaler Rita Cancino.

Europodians-projektet, involverer 12 europæiske lande og støttes økonomisk af EU’s Socrates-program, der er et europæisk uddannelsesprogram, som involverer omkring 30 europæiske lande. Dets hovedformål er at fremme livslang læring, støtte adgang til uddannelse for alle og hjælp til mennesker til at opnå anerkendte kvalifikationer og kompetencer.

Sprogkurserne er rettet mod et bredt spektrum af brugere, lige fra dem der aldrig har studeret sprog før og til dem, der bare har behov for at genopfriske deres kundskaber. Kursusmaterialet vil være interaktivt, og så snart projektet er i gang og fungerer, vil materialet kunne downloades direkte fra Internettet.

Ud over Aalborg Universitet og det spanske partneruniversitet Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, deltager følgende universiteter i projektet: Univerzita Karlova V Praze (Prag, Tjekkiet); Tartu Ülikool (Tartu, Estland); Latvijas Universitate (Riga, Letland): Vilniaus Universiteta (Vilnius, Litauen); Universita’ Ta’ Malta (Misda, Malta); Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Ungarn); Uniwersytet Gdánski (Gdansk, Polen); Universita Konstantina Filozofa V Nitre (Nitra, Slovakiet) og Ankara Üniversitesi (Ankara, Tyrkiet).

Mere information