Endnu en virksomhed får højteknologisk hjælp på AAU

En traditionelt teknologisk virksomhed i Thy indgår i højteknologisk samarbejde med AAU. Et af målene er at producere ultralet og stærkt inventar til ambulancer.

Lagt online: 20.12.2006

Aalborg Universitet har etableret et samarbejde med eksportvirksomheden Jany A/S, der ligger i Frøstrup, Thy, langt fra etablerede forskningscentre og universiteter. Det et år gamle AAU-center CHAT er et af de tiltag, der bygger bro mellem forskning og erhvervsliv, og her ser man en voksende interesse blandt virksomheder for at igangsætte projekter med universitetets forskere.

Den traditionelt teknologiske virksomhed Jany A/S ønsker at anvende forskning i højteknologiske materialers egenskaber til at udvikle sine produkter. Den slags kræver avancerede beregninger og specifik viden om de alternative, højteknologiske materialer. Institut for Maskinteknik på AAU og Jany A/S har derfor i fællesskab ansat en forskningsassistent på universitetet, der kan drive den innovative forskning og produktudvikling fremad.

God indslusning til forskningsmiljø

Jany A/S producerer i dag passagersæder med integrerede sikkerhedsseler til minibusser, ambulancer, handicap- og specialkøretøjer. Produkterne er af høj kvalitet, men de baseres på kendt teknologi, der forholdsvis let kan kopieres og flyttes til lavtlønsområder. Idérigdom, fleksibel produktudvikling og omstillingsparathed har dog hidtil holdt virksomheden foran konkurrenterne. For at sikre overlevelse og imødegå myndighedernes, brugernes og markedets skærpede krav til produkterne har Jany A/S via CHAT etableret kontakt til Aalborg Universitet. Jany A/S og AAU vil i fællesskab udvikle produkter i højteknologisk kompositmateriale. Et af målene er at kunne producere ultralet og stærkt inventar til for eksempel ambulancer, som i forvejen er overlæsset med tungt grej. For at etablere det konkrete samarbejde med Jany A/S er der hentet støtte fra et program under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Det nye samarbejde med Jany A/S viser, at små virksomheder også kan være med i første række, når der sørges for en ordentlig indslusning til forskermiljøet, og her fungerer CHAT som ”innovativ fødselshjælper”. CHAT sørger for at skabe kontakt til de forskere, som den enkelte virksomhed vil kunne have gavn af, og inddrager eventuelt flere virksomheder, der kan være fælles om projekterne.

Om CHAT

  • CHAT står for Centre for Human Appliances and Technology, og herigennem kan de traditionelle små og mellemstore virksomheder nu også deltage i den innovative udvikling på AAU. Centrets fokus er med vilje ikke teknologisk snævert, men kredser om menneskerelaterede projekter og forskning med et tværfagligt fokus.
  • Af andre CHAT-projekter kan nævnes samarbejder med de små og mellemstore virksomheder RBM A/S og A.P. Furniture A/S omkring videreudvikling af universitetets avancerede ergonomi-computerprogram AnyBody. Et tværinstitutionelt treårigt projekt om udvikling af højteknologisk sportsudstyr er også under etablering i samarbejde med Active Sportswear International A/S.

Kontakt

  • Hans Jørgen Brodersen, centerleder i CHAT, AAU, tlf. 96 35 75 65, mobil, 28 95 91 50.
  • Direktør Christian Strøyberg, Jany A/S, tlf. 96 55 67 00.
  • Generel pressekontakt Tor Bagger, Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 96 35 96 44.