E-valget er godt i gang

Valget af studerende til AAU's styrelse startede mandag d. 4. december og på valgets dag tre, er der godt gang i den elektroniske valgmaskine.

Lagt online: 06.12.2006

Valget gælder de studerendes pladser i....

  • Bestyrelsen
  • Akademiske Råd
  • Studienævn
  • Institutudvalg

Valget i år består af otte kampvalg og 33 fredsvalg. Blandt de organer, hvor der er kampvalg, er bestyrelsen, hvor fem kandidater kæmper om to pladser. Desuden er der kampvalg til et af de akademiske råd, et institut og fem studienævn.

At valget er vigtigt understreges hurtigt ved en gåtur på AAU. Valgplakater og opfordringer til at stemme har fundet vej til opslagstavlerne, og ved busstoppesteder, i grupperum og kantiner motiveres de studerende til at stemme ved årets valg.

Det er første gang at Aalborg Universitet afholder elektronisk valg. Det betyder at stemmeurnerne er erstattet med digitale stemmer, hvor de studerende bl.a. kan bruge en digital signatur til at afgive deres stemme. Dog vil der være mulighed for at stemme på traditionel vis fire timer torsdag d. 7. december.

Onsdag kl. 14 havde godt 1.700 personer afgivet elektronisk stemme. Valget slutter torsdag d. 7. december kl. 20.

Du kan finde mere information på hjemmesiden for valget på AAU 2006.

Spørgsmål fra pressen og andre vedrørende valget kan rettes til valgudvalgets formand Sten Bønsing, telefon 9635 8269. Bemærk dog at studerende der ønsker support ifm. valget IKKE skal henvende sig direkte til Sten Bønsing, men i stedet benytte valgmulighederne på kontaktsiden ifm. valget.