Doktorforsvar om smerter

Lektor Thomas Graven-Nielsen, Aalborg Universitet (AAU), forsvarer 17. november sin doktordisputats "Basale aspekter af muskelsmerte, meddelt smerte og muskulær hyperalgesi", som er antaget af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet til offentligt forsvar for den medicinske doktorgrad.

Lagt online: 15.11.2006

Afhandlingen giver en forøget forståelse af muskelsmertemekanismer specielt omkring meddelt smerte samt følesansen af dybt væv og kan på sigt bidrage til en mere rationel strategi for diagnose og behandling. Forsvaret begynder kl. 13.30 i Haderup auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 i København. Bedømmere er prof., overlæge, dr.med. Henrik Kehlet og prof., overlæge, dr.med. Michael Kjær og forsvarsleder er prof., dr.med. Hans Hultborn.

Afhandlingen præsenterer sensoriske reaktioner relateret til muskelsmerte hos mennesker baseret på ni humane undersøgelser, der er gennemført på Laboratoriet for Eksperimentel Smerteforskning ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion, AAU.

Smertereceptorer i muskler kan påvirkes af kemiske substanser, forskellige former for muskelarbejde og ydre stimulering (fx mekanisk, termisk og elektrisk). Thomas Graven-Nielsen har undersøgt mekanismer involveret i muskelsmerte ved forskellige humane modeller for muskelsmerte, og disse bekræfter tidligere dyreeksperimentelle studier. Et af de nye fund er, at også varme kan give muskelsmerte, hvilket tidligere kun var kendt for hudsmerte. Dette kan have relevans for smertetilstande med forøget muskeltemperatur, fx ved betændelse og febertilstande.


Meddelt smerte er smerte, der opleves adskilt fra den egentlige smertefulde muskel. Det er karakteristisk for meddelt smerte, fremkaldt af muskelsmerte, at den erfares typisk som en dyb smerte, er forsinket sammenlignet med muskelsmerten, reduceres over tid trods en konstant intensitet af den udløsende muskelsmerte og er afhængig af intensiteten af muskelsmerten. Desuden har doktoranden fundet, at meddelt smerte også kan opleves i områder, der er bedøvede, så følesensorisk information fra disse områder ikke er nødvendig for meddelt smerte. Rent konkret har Thomas Graven-Nielsen provokeret smerte i skinnebensmusklen, og det viser sig at give smerte i ankelområdet, både normalt og når ankelområdet er bedøvet. På baggrund af disse fund er der i disputatsen beskrevet en model, der kan forklare mekanismerne omkring meddelt smerte.

Muskelsmerte forårsager en række forandringer af følesansen i den smertefulde muskel. Både forøget og nedsat følsomhed ved fx et let tryk er ofte beskrevet i sammenhæng med muskelsmerte. Disputatsen præsenterer modeller, der forklarer disse sensitivitetsforandringer. Modellerne baseres på forøget eller nedsat sensitivitet af smertereceptorer eller de dele af centralnervesystemet, der bearbejder den sensoriske information. Generelt er forøget følsomhed af muskler ikke et konsistent fund ved eksperimentel muskelsmerte, hvilket viser, at den ømhed, der ofte er fundet i kliniske situationer med muskelsmerte, sandsynligvis ikke kan forklares ved en simpel effekt af muskelsmerte.

Den 36-årige Thomas Graven-Nielsen, der både er cand. polyt. og ph.d. fra AAU, har siden 1997 været ansat ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) - fra 1999 som lektor. Han er i år blevet forskerskoleleder for The International Doctoral School in Biomedical Science and Engineering, Aalborg Universitet, som har ca. 60 ph.d.-studerende indskrevet.

Yderligere information