Danmark bør søge flere EU-penge til IKT-projekter

EU har afsat enorme støttemidler til nye IKT-projekter, og alligevel er der kun meget få danske forskere og virksomheder, der gør brug af tilbudet. Nu inviteres virksomheder og forskere til et stort informationsmøde om de nye støttepuljer.

Lagt online: 09.11.2006

Europa skal sikres en ledende position inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Derfor er der afsat store midler til forskere og virksomheder, som med IKT vil være med til at sætte gang i innovation og kreativitet. Den danske regering har et ønske om, at danske virksomheder sørger for at få del i disse midler, så vi herhjemme kan være med til at sikre, at IKT-fremskridt hurtigt kan omsættes til fordel for Europas borgere, virksomheder, industri og myndigheder.

EuroCenter under Videnskabsministeriet informerer og rådgiver derfor gerne om EU's forskningsprogrammer. Konsulenterne hjælper med at klæde de danske virksomheder på forud for uddelingen af støttemidlerne.
- Noget af det, som EuroCenter kan hjælpe med, er at forklare både forskere og virksomheder om de støttepuljer, der findes, om kriterierne, om hvordan man udformer en ansøgning og så videre, forklarer Tommi Nielsen fra AAU Innovation. I samarbejde med EuroCenter og Norddanmarks EU-kontor inviterer AAU Innovation de mange spillere på IKT- og teknologiområdet i Nordjylland til at deltage i et stort temamøde den 29. november. Et lignende møde holdes i København d. 30. november.

Mere end to milliarder euro i 2007

Konsulenter fra EuroCenter og Europa-Kommissionen vil på mødet gennemgå de nye muligheder, der ligger i det såkaldte IKT-program. De projektidéer, der kan få del i de mere end to milliarder euro, EU har afsat i 2007, skal ligge inden for områderne ”IKT-nøgleområder”, ”Integration af teknologi” eller ”Anvendelsesforskning”. Mødet henvender sig til forskningsenheder og virksomheder i alle størrelser, og på mødet vil der også være erfaringer fra mindre virksomheder, der tidligere har haft glæde af at søge denne type EU-midler. Ifølge EuroCenter er der særligt grund til at være nysgerrig, hvis man overvejer et IT-udviklingsprojekt, men mangler finansiering, hvis man vil inddrage europæiske partnere, eller hvis man ønsker hjælp til at skrive en ansøgning.

- IKT er det punkt i rammeprogrammet, der af sat allerflest midler til, og alligevel viser tallene, at det er på dette område, Danmark deltager mindst. Det hænger ikke sammen i mine ører, og når man tager i betragtning, at vi i Nordjylland har en god tradition inden for IKT, så håber jeg da, at virksomhederne vil komme ud af busken og deltage i informationsmødet, siger Tommi Nielsen.

Fakta

  • Programmet er den del af EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, der dækker IT-området, og erstatter det tidligere IST-program (Information Society Technologies) under 6. rammeprogram.
  • Projektidéerne skal ligge inden for et af de tre hovedområder: IKT-nøgleområder, Integration af teknologi eller Anvendelsesforskning.
  • Mødet foregår den 29. november kl. 13-17 i Auditorium A, Fibigerstræde 15, Aalborg. Gratis adgang, men begrænset antal pladser, så tilmelding skal ske senest 24. november pr. e-mail med navne, organisation, telefon og e-mail til: hth@eurocenter.info. Et lignende møde holdes i København 30. november.

Kontakt

  • Tommi Nielsen, AAU Innovation, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 72 58.
  • Jane Tymm-Andersen, Innovation, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 73 77.