Betonworkshop blev en succes

Man lærer for alvor noget om forskellige faggruppers kompetencer, når man skal arbejde sammen med dem. Tværfagligheden var derfor i centrum, da 300 studerende fra praktiske, tekniske og formgivende uddannelser mødtes til fire dage med undervisning og konkurrencer om beton.

Lagt online: 31.10.2006

Det er ikke en overdrivelse at sige, at det var en vigtig del af fremtidens byggebranche, der hen over fire dage var samlet i Aalborg på tværs af almindelige faggrænser. Ca. 300 studerende fra AMU, Nordjyllands Erhvervsakademi og Aalborg Universitet deltog i samarbejde med Aalborg Portland i en stor workshop for at lære at samarbejde og om at bruge hinanden til at nå et fælles mål. Bag arrangementet stod Center for Betonuddannelse, der sidste år modtog Dansk Byggeris uddannelsespris. Centrets mål er at skabe en helhedsindsats med sammenhæng mellem betonindustri og -forskning samt undervisning på landsplan.

- Det har været virkelig fedt at arbejde sammen på kryds og tværs af vores daglige studier, fortæller Maja R. Nielsen, der er ingeniørstuderende på AAU’s Bygge & Anlægs-linje.
Hun var med i en af de grupper, der efter den fælles undervisning skulle skabe et konkret produkt helt fra bunden. De praktiske tilgange, som stukatør-eleverne fra AMU og medarbejderne på Aalborg Portland repræsenterer, mødtes med fagområderne Form og Teknik, også kaldet tektonik. Disse områder dækkes af de konstruktørstuderende fra NOEA og af AAU’s ingeniørlinjer Arkitektur & Design og Bygge & Anlæg. I fællesskab skulle de studerende i grupper designe, konstruere, forme og støbe et produkt ud fra den relativt åbne overskrift ”Et siddeinstrument”.

- Man mærker hurtigt, hvor vigtige alle faggrupper er, når man skal løse en opgave sammen, siger Maja, mens hun og resten af gruppen spændt venter på dommernes afgørelse. Alle de færdige produkter bedømmes nemlig, og inden festen, der afrunder de fire dages workshop, er der prisoverrækkelse ved Nordjyllands amtsborgmester Orla Hav. Alt dette har været med til at give ugens undervisning en ekstra dimension.

- Ja, der går hurtigt konkurrencementalitet i det i forhold til de andre grupper. Vi har i hvert fald ikke villet vise vores tegninger og idéer til nogen, griner Karina Leth fra Majas gruppe. Hun læser til bygningskonstruktør på Nordjyllands Erhvervsakademi NOEA. Udsigten til at flere af ”siddeinstrumenterne” ville kunne blive opstillet i Aalborgs parker har også medvirket til, at de unge byggefolk har lagt stort engagement i workshoppen..

Center for Betonuddannelses store betonworkshop skal lære de studerende at gøre brug af hinandens viden og kompetencer på tværs af de almindelige fag- og studiebarrierer, forklarer en af folkene bag centret.
- De studerende får en større interesse for andre faggrupper, og på sigt vil man helt sikkert kunne mærke den slags på byggeriet og i håndværksfagene, forklarer Anna Marie Fisker fra AAU.
- Vi kan allerede nu mærke det i vores hverdag, for vi har andre årgange af studerende, der har deltaget i lignende tværfaglige workshops de seneste år. De er ganske enkelt mere interesserede i andre faggruppers involvering i den samlede byggeproces end de studerende, der aldrig har arbejdet tværfagligt, fortæller hun.


Fakta

  • Betonworkshoppen samlede ca. 300 studerende og flere end 40 undervisere over fire dage.
  • Center for Betonuddannelse blev oprettet i 2003 i et samarbejde mellem AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Aalborg Tekniske Skole/Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri og Aalborg Portland A/S.
  • Center for Betonuddannelse modtog i 2005 Dansk Byggeris nyindstiftede uddannelsespris.

Kontakt

  • Lektor Anna Marie Fisker, Aalborg Universitet, Arkitektur & Design, tlf. 96 35 99 11, mobil 23 96 56 66.
  • Uddannelseschef Frede Holst Andersen, KompetenceCenter for Byggeri, AMU Nordjylland, tlf. 96 33 22 11.
  • Studierektor Jan Holler Foget, Nordjyllands Erhvervsakademi, tlf. 72 50 59 00.
  • Ingeniør Torben Andersen, Center for Betonuddannelse, tlf. 40 80 49 05.
  • Pressekontakt og fotos: Tor Bagger, journalist, AAU, tlf. 96 35 96 44, mobil 20 73 68 45.