AAU’s nye idrætsuddannelse godkendt

Aalborg Universitet kan fra sommeren 2007 kan tilbyde en bacheloruddannelse i Idræt. Det nye tilbud vil give en nytænkende kombination af traditionelle og mere teknologisk funderede idrætsstudier.

Lagt online: 21.12.2006

På Aalborg Universitet har man de seneste dage vidst, at Videnskabsministeriet gjorde klar til at godkende AAU’s ansøgning om tilladelse til at oprette en idrætsuddannelse. Nu har også videnskabsminister Helge Sander skrevet under på godkendelsen, så man i Aalborg kan byde de første studerende velkommen i sommeren 2007.

- Vi har hele tiden haft en plan om, at vi gerne vil tilbyde en ny type Idrætsuddannelse, der ikke findes tilsvarende i Danmark, i et krydsfelt mellem sundhed, idræt og teknologi. Det vil sige, at de studerende får indsigt i vigtige idrætsfaglige områder som anatomi og træningslære, men de skal også arbejde med blandt andet idrætspsykologi og nye teknologiske muligheder, siger dekan Frede Blaabjerg.
- Der går en lang proces forud for sådan en godkendelse med forberedelser, udvikling og sagsbehandling, så vi er selvfølgelig meget glade for, at det hele nu er faldet på plads, forklarer han.

Idræt på en ny måde

Uddannelsen skal gøre de studerende klar til job i de voksende idræts- og sundhedssektorer eller i uddannelsessystemet som for eksempel gymnasielærer. Det nye studium er en del af AAU’s sundhedsvidenskabelige område og vil trække på dele af det ingeniør- og forskningsmiljø, der allerede eksisterer på AAU. De studerende vil således kunne beskæftige sig med teknologier, der åbner nye muligheder i forbindelse med f.eks. produktion af idrætsudstyr og -materialer, optimering af idrætspræstationer og idrætsfysiologiske undersøgelser.

Videnskabsministerens godkendelse af Idræt på Aalborg Universitet giver mulighed for at oprette en treårig bacheloruddannelse, der dels giver jobkompetencer i sig selv og dels giver mulighed for at fortsætte på en række kandidatoverbygninger. På AAU håber man på, at man i løbet af en årrække kan udvide uddannelsen, så man kan tilbyde en femårig kandidatuddannelse i Idræt.

Kontakt

  • Dekan Frede Blaabjerg, Det Ingeniør-. Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 96 35 96 31, mobil 21 29 24 54.