AAU får 4 ud af 6 nye regionale teknologicentre

Rådet for Teknologi og Innovation har netop besluttet at medfinansiere 6 nye regionale teknologicentre, som skal ruste regionerne til at udnytte højt specialiseret viden og skabe vækst.

Lagt online: 07.03.2015

 

I alt 64 millioner kroner er fordelt til 13 centre, der skal styrke samarbejdet mellem forskningen og det regio-nale erhvervsliv inden for erhvervsmæssige områder, hvor regionerne har særlige styrker og udviklingspo-tentialer. 6 af teknologicentrene er helt nye centre, mens 7 udspringer af nuværende regionale vækstmiljøer.

Rådet besluttede, at de 6 helt nye teknologicentre får tildelt en bevilling for fire år. De 7 nuværende regionale vækstmiljøer videreføres foreløbig ét år. Der vil dog være mulighed for, at de kan få øget bevillingen senere, idet rådet besluttede at vente med at udmønte 10 mio. kr. af bevillingen til efteråret 2006.

Oversigt over imødekomne Regionale teknologicentre Nye teknologicentre (fire-årig bevilling)

Titel Ansøger
Hjemsted
Bevilling (mio. kr.)
Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation
 
Agro Business Park
 
Tjele
 
10,0
 
Center for anvendt oplevelsesøkonomi
 
Aalborg Universitet
 
Aalborg
 
5,0
 
Nordjysk Innovations og Kompetencecenter for vedvarende energi
 
Aalborg Universitet
 
Aalborg
 
6,0
 
Regionalt teknologicenter for trådløs kommunikation
 
Aalborg Universitet
 
Aalborg
 
18,0
 
Center for Sundhedsteknologi Aalborg Universitet
 
Aalborg
 
6,0
 
KompetenceCenter for Oplevelsesindustrien
 
Teknologisk Institut
 
Bornholm

5,0
 

Videreførelse af nuværende regionale vækstmiljøer (et-årig bevilling)

 Titel  Ansøger Hjemsted Bevilling (mio. kr.)
Offshore Center Danmark. Teknologicenter
 
Offshore Center Danmark
 
Esbjerg
 
2,0
 
Regionalt teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer
 
RoboCluster
 
Odense
 
2,0
 
Dansk Center for produktudvikling og design
 
AluCluster
 
Løgum-kloster
 
2,0
 
Stålcentrum -RTC
 
Teknologisk Institut
 
Kolding
 
2,0
 
Facility House
 
Udviklingscenter for træ og møbel
 
Skive
 
2,0
 
Center for Fødevareudvikling og Innovation
 
VIFU - Videncenter for fødeva-reudvikling
 
Holstebro
 
2,0
 
Seedland - det regionale teknologicenter
 
Danmarks JordbrugsForskning
 
Slagelse
 
2,0
 

 

De regionale teknologicentre er en del af regeringens regionalpolitiske handlingsplan "Viden flytter ud". Læs mere om regionale teknologicentre.